Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

Read Time:5 Minute, 39 Second

Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

“Güneş sistemi, burçları direkt olarak etkilediği gibi birbirleriyle olan etkileşimlerinde de önemli bir role sahiptir.”Gezegenlerin konumları ve birbirine olan çekimleri enerji bakımından önemlidir. Konumlarına göre etkileri azalır veya artar ama hiç kaybolmaz. İşte Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri:

Güneş

Yönettiği burç:Aslan
Güçlü olduğu burç: Koç
Güçsüz olduğu burç: Kova
Zararlı olduğu burç: Terazi

Kişinin enerji birikimini ve yaratıcılığını nasıl kullanıp geliştirdiğini belirler. Güneş doğum haritasındaki hareket ve yaratıcı enerjinin kişi tarafından nasıl ortaya konulduğunu bulunduğu burç belirler.

Oluşturduğu bakış açıları bu enerjinin hangi alanlarda olumlu çıkışlar yapabileceğini, hangi alanlarda uyumsuzluk ve engellerle karşılaşacağını gösterir. Güçsüz konumda olması ya da bakış açısı oluşturmaması yerine sert etkiler alması daha iyidir. Çünkü böyle bir güneş yanlışlarından alacağı derslerle kişinin olgunlaşmasına yardım eder.

Ay

Yönettiği burç:Yengeç
Güçlü olduğu burç:Boğa
Güçsüz olduğu burç:Akrep
Zararlı olduğu burç: Oğlak

Ay soğuk ve sisli bir etkiye sahiptir. Dişi özellikler gösterir. Ay geçmişi belirler. Bedenimizin yaşamasını sağlayan besleyici ve kuvvetlendirici sıvıları yönetir. Kişilerin geçmişlerindeki anıları biriktirir ve yeri geldiğinde anımsatır. Ay kişiliğin bilinçsiz yönüdür. Bir erkeğin haritasında annesini ve eşini gösterir.

Annelik içgüdüsü ile birlikte içimizde barınan aile baskısını gösterir.
Ay gebeliğin ve doğumun da yöneticisidir. Çocukluk döneminde yaşadığınız olaylara ait anılar Ay tarafından yönetilir. İnsan ruhunu yavaş yavaş geliştiren bir güce sahiptir. Nerede bir yaşam kıvılcımı varsa onu en iyi biçimde besler, büyütür ve korur. Duygu ve heyecanların bugünden geçmişe, geçmişten bugüne akışını yönetir.

Merkür

Yönettiği burç:İkizlerBaşak
Güçlü olduğu burç: Başak
Güçsüz olduğu burç:Balık
Zararlı olduğu burç:Yay

Merkür, zihinsel gücü ve iletişimi simgeler. Aynı zamanda el, ayak ve sinir sistemimizin yöneticisidir. Onu sorumluluk duygusu taşımayan yaramaz bir erkek çocuğuna benzetebiliriz, fakat bu sorumsuzlukla birlikte zekayı da gösterir. İçgüdülerimizin tutsağı olmamıza izin verir. Mantığımızı kullanma yeteneğimizi, kendimizi ifade etme gücümüzü gösterir. İnsanların gelişmeleri ve ilerlemeleri için merküre ihtiyaçları vardır.

Venüs

Yönettiği burç: Boğa,Terazi
Güçlü olduğu burç: Balık
Zararlı olduğu burç: Koç, Akrep
Güçsüz olduğu burç: Başak

Venüs, kişilerin sevinçlerini, beğendiği lüks şeyleri, sosyal yaşamlarını ve sanat yeteneklerini yönetir. Aynı zamanda huzuru, güzelliği, tembelliği ve bohem alışkanlıkları simgeler. Venüs çok güçlü bir konumda ise fazla zevke düşkün, yüzeysel ve basit düşünen bir kişiliği gösterir. İnsanların en güzel ve ince duygularını yönetir.

Cinsel ilişkilerde büyük bir mutluluk verir. Çiftleşme oyununda tamamlayıcı öğeler olan giysi, şarkılar ve çekici davranışları yönetir. Venüs istek demektir. Her türlü zorbalığı, terbiyesizliği ve onur kırıcı etkileri uzaklaştırır. Güzel sanatların esin kaynağıdır. Ortaklığı, cömertliği, tatlılığı, hoşluğu, iyi huyu ve dengeyi simgeler. İlişkilerde uyum sağlamak, denge kurmak isteğini de yönetir.

Mars

Yönettiği burç: Koç, Akrep
Güçlü olduğu burç: Oğlak
Zararlı olduğu burç: Terazi
Güçsüz olduğu burç: Yengeç

Mars, cana yakın , dost ve samimi tutumlu fiziksel gücü simgeler. Hem yapıcı ve hem yıkıcı enerjiler taşır. Tutku ve insanlardaki hayvansal içgüdüler gibi güçlü duyguların yöneticisidir. İyi dengelenir ve kendisini olumlu bir biçimde göstermesine olanak sağlanırsa, cesaret, sabır, kendine güven gibi güçlerin filizlenmesine neden olur.

Kişisel atılımlar, hırçınlık, kavgacılık, keskin zeka,kavga ve tartışma gücü, bağımsızlık, kararlılık, direnç,t üm engellere karşı başarıya ulaşma isteği ve tüm bunların üzerinde önderliktir. Mars, olağanüstü bir kas gücü, uygulama yeteneği, çalışma ve yöneticilik yeteneği verir.

Fiziksel hazları mutlulukla bir araya getirebilir.Olumsuz yanı korkunçtur. Kötü bir açı yapıyorsa şiddet ve zorbalık patlak verir. Cinayet, kaza, yangın, saldırılar,yağmalar ve ahlak bozuklukları ortay çıkar. İyi bir konumda ise güçlü, dinç, çalışkan ve iyi yapılı bir kişilik ortaya çıkar.

Jüpiter

Yönettiği burç: Yay, Balık
Güçlü olduğu burç: Yengeç
Zararlı olduğu burç: İkizler
Güçsüz olduğu burç: Oğlak

Jüpiter şansların en büyüğüdür.Tüm umutların yitirildiği bir anda bir kurtuluşu bulmayı simgeler.Kişinin din, felsefe ve eğitimle ilgili konularda yaşamın hangi alanlarında kendisini ortaya koyduğunu gösterir. Bu alanlar maddesel ve ruhsal zenginliklerinin hangi sosyal düzenlerde gelişebileceğini, karşılığında nasıl bir şans elde edilebileceğini gösterir. Kötü konumdaki Jüpiter kararsız bir kişiliği gösterir. Bu kişiler tüm görüş ve düşüncelerinde aşırı bir yol izler, yobaz ya da fanatik olabilirler.

Borca girebilir, gelişigüzel her şeyi ödünç alabilirler. Sözlerini tutmaz, yükümlülüklerini yerine getirmezler. Lükse düşkündürler. İyi konumdaki Jüpiter insanları ise yüce gönüllülük ve içtenlik görülür. Akıllıca ve yerinde yargıları vardır. Ahlak kurallarına ve dinsel inançlara saygılıdırlar.

Satürn

Yönettiği burç: Oğlak, Kova
Güçlü olduğu burç: Terazi
Zararlı olduğu burç: Yengeç
Güçsüz olduğu burç: Koç

Satürn’ün etkisi ağır, sınırlayıcı ve uzun sürelidir ,tıpkı zaman gibi. İnsanın kendini geliştirip yücelteceği sorumluluğunu, görev duygusunu, kişisel disiplinini, sabır, direnç ve kararlılığını arttıracak bir güce sahiptir.

Satürn kısıtlayıcı bir gezegendir. Bu sınırlama insanlara sorumluluklarını sürekli hatırlatmasından ötürü ortaya çıkar. İnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksikliklerini karşısına çıkarır ve onları cesaretle ele alıp düzeltmesini sağlar.

Soyluluk ve ağırbaşlılık verir.İyi konumdaki Satürn’e sahip insanlar vicdanlı, dürüst ve çalışkan olurlar. Kötü konumdaki Satürn’e sahip olanlar, her durumdan yakınan ve ellerine geçen her fırsatı kaçıran kişilerdir. Bencillik, karamsarlık ve kendine acıma görülür.

Uranüs

Yönettiği burç: Kova
Güçlü olduğu burç: Akrep
Zararlı olduğu burç: Aslan
Güçsüz olduğu burç: Boğa

Uranüs kişinin yeni arkadaşlıklar, gruplar, örgütlenmiş dernekler, deneyler edinme olgularını simgeler; yaşamına aniden, beklenmeyen deneyler getirir. Aynı zamanda kişinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını aramasını simgeler. Uranüs zekanın ötesinde deha gezegenidir, önseziler, ileri görüşler, geleceği okuma, altıncı duyu vb konuları da kapsar.

Uranüs değiştirme, özgünlük, yaratıcılık, başkaldırma, özgürlüktür. Bağımsız, klasik olmayan, önceden belirlenemeyen, doyurulamayan, keskin ve moderndir. Yenilik, yaratıcılık ruhu, anarşi, serbest ve yasadışı cinsel davranışlardır.

Doğruluğun arı bir biçimi olan Uranüs ödün vermez.Ona karşı olan düşünce ya tümüyle yok edilmeli ya da kendisi yok olmalıdır. Uranüsün kötü etkisi altında kalanların aşırı tutkulu, sosyal yönden uyumsuz ya da her iki niteliği de kapsayan kişiler olduğu görülür. Güçlü bir uranüsü olanlar disiplinle öz denetimi öğrenmelidirler.

Neptün

Yönettiği burç: Balık
Güçlü olduğu burç: Yengeç
Zararlı olduğu burç: Başak
Güçsüz olduğu burç: Oğlak

Neptün soyut şeylerle ilgilenir. Madde ile ilgili olmayan düşünceler,kurnazlıklar ve arınma. Neyin anlamlı, neyin anlamsız olduğunu açıklayan çok kişisel bir deneme taşıdır. Neptün tanımlanamayan duygular oluşturur.

Neptünü iyi konumda olan kişiler ince, alçakgönüllü ve çok duygusal olurlar. Böyle olunca da kolayca kırılıp gücenebilirler. Sık sık yalnızlığa çekilip ruhsal yönden kendini dengelemek isterler. Çok çabuk kavrama yetenekleri vardır. Kötü konumda neptüne sahip olanlar kendi iç dünyalarına kapanan kişiler haline gelirler. Bu tipler içkiye ve uyuşturucu maddelere çabuk alışırlar. Olumsuz neptüne sahip kişiler kişisel çekiciliklerini diğer insanları aldatmak için kullanırlar.

Pluto

Yönettiği burç: Akrep
Güçlü olduğu burç: Aslan
Zararlı olduğu burç: Boğa
Güçsüz olduğu burç: Kova

Pluto fiziksel ve ruhsal yenilenme gücüdür. Bilinçaltındaki düşünceleri yüzeye çıkarır. Fiziksel olarak pluto, cinsel organlar ve bilinçli cinsel isteklerle ilgilidir. Kötü konumda pluto kişiyi aşırılıklarının kurbanı ederek, ruhsal bozukluğa neden olabilir. Ölüme yakın bir olay yaşayabilirsiniz veya bir ölüm haberi sizin bütün hayat görüşünüzü değiştirebilir. Pluto evrensel gelişme, değişim,dönüşüm, bitişler ve yeniden yapılanmanın yöneticisi konumundadır.

Dip not: Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, gezegenlerin  konumlarına göre zaman zaman karakter değişimleri yaşanabilmektedir.Bu karakter değişimleri kişilerin kendilerini de yorabilir.Böyle durumlarda temiz havada yürüyüş yapmak iyi gelebilir. Kendinizi güvende olduğunuzu bildiğiniz ortamlarda daha rahat hissedebilirsiniz.

Kaynak:hurriyet.com

0 0

About Post Author

GÜLİN DİNÇ KÖYLÜ

Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik ve Matematik mezunuyum. Aynı zamanda bilgisayar mühendisiyim. Meb bilgisayarlı muhasebe sertifikasına ve İçerik editörlüğü sertifikasına sahibim. Teknolojixhaber.com ve laflaf.net de editörlük yapmaktayım. Teknoloji ,uzay araştırmaları ,yazılım , ürün incelemeleri,otomobil, internet ve dizi sinema haberleri öncelikli ilgi alanlarımdandır. Ancak yaşamın her alanından haberleri paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Mesleğimi severek yapıyorum.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir