Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

“Güneş sistemi, burçları direkt olarak etkilediği gibi birbirleriyle olan etkileşimlerinde de önemli bir role sahiptir.”Gezegenlerin konumları ve birbirine olan çekimleri enerji bakımından önemlidir. Konumlarına göre etkileri azalır veya artar ama hiç kaybolmaz. İşte Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri:

Güneş

Yönettiği burç:Aslan
Güçlü olduğu burç: Koç
Güçsüz olduğu burç: Kova
Zararlı olduğu burç: Terazi

Kişinin enerji birikimini ve yaratıcılığını nasıl kullanıp geliştirdiğini belirler. Güneş doğum haritasındaki hareket ve yaratıcı enerjinin kişi tarafından nasıl ortaya konulduğunu bulunduğu burç belirler.

Oluşturduğu bakış açıları bu enerjinin hangi alanlarda olumlu çıkışlar yapabileceğini, hangi alanlarda uyumsuzluk ve engellerle karşılaşacağını gösterir. Güçsüz konumda olması ya da bakış açısı oluşturmaması yerine sert etkiler alması daha iyidir. Çünkü böyle bir güneş yanlışlarından alacağı derslerle kişinin olgunlaşmasına yardım eder.

Ay

Yönettiği burç:Yengeç
Güçlü olduğu burç:Boğa
Güçsüz olduğu burç:Akrep
Zararlı olduğu burç: Oğlak

Ay soğuk ve sisli bir etkiye sahiptir. Dişi özellikler gösterir. Ay geçmişi belirler. Bedenimizin yaşamasını sağlayan besleyici ve kuvvetlendirici sıvıları yönetir. Kişilerin geçmişlerindeki anıları biriktirir ve yeri geldiğinde anımsatır. Ay kişiliğin bilinçsiz yönüdür. Bir erkeğin haritasında annesini ve eşini gösterir.

Annelik içgüdüsü ile birlikte içimizde barınan aile baskısını gösterir.
Ay gebeliğin ve doğumun da yöneticisidir. Çocukluk döneminde yaşadığınız olaylara ait anılar Ay tarafından yönetilir. İnsan ruhunu yavaş yavaş geliştiren bir güce sahiptir. Nerede bir yaşam kıvılcımı varsa onu en iyi biçimde besler, büyütür ve korur. Duygu ve heyecanların bugünden geçmişe, geçmişten bugüne akışını yönetir.

Merkür

Yönettiği burç:İkizlerBaşak
Güçlü olduğu burç: Başak
Güçsüz olduğu burç:Balık
Zararlı olduğu burç:Yay

Merkür, zihinsel gücü ve iletişimi simgeler. Aynı zamanda el, ayak ve sinir sistemimizin yöneticisidir. Onu sorumluluk duygusu taşımayan yaramaz bir erkek çocuğuna benzetebiliriz, fakat bu sorumsuzlukla birlikte zekayı da gösterir. İçgüdülerimizin tutsağı olmamıza izin verir. Mantığımızı kullanma yeteneğimizi, kendimizi ifade etme gücümüzü gösterir. İnsanların gelişmeleri ve ilerlemeleri için merküre ihtiyaçları vardır.

Venüs

Yönettiği burç: Boğa,Terazi
Güçlü olduğu burç: Balık
Zararlı olduğu burç: Koç, Akrep
Güçsüz olduğu burç: Başak

Venüs, kişilerin sevinçlerini, beğendiği lüks şeyleri, sosyal yaşamlarını ve sanat yeteneklerini yönetir. Aynı zamanda huzuru, güzelliği, tembelliği ve bohem alışkanlıkları simgeler. Venüs çok güçlü bir konumda ise fazla zevke düşkün, yüzeysel ve basit düşünen bir kişiliği gösterir. İnsanların en güzel ve ince duygularını yönetir.

Cinsel ilişkilerde büyük bir mutluluk verir. Çiftleşme oyununda tamamlayıcı öğeler olan giysi, şarkılar ve çekici davranışları yönetir. Venüs istek demektir. Her türlü zorbalığı, terbiyesizliği ve onur kırıcı etkileri uzaklaştırır. Güzel sanatların esin kaynağıdır. Ortaklığı, cömertliği, tatlılığı, hoşluğu, iyi huyu ve dengeyi simgeler. İlişkilerde uyum sağlamak, denge kurmak isteğini de yönetir.

Mars

Yönettiği burç: Koç, Akrep
Güçlü olduğu burç: Oğlak
Zararlı olduğu burç: Terazi
Güçsüz olduğu burç: Yengeç

Mars, cana yakın , dost ve samimi tutumlu fiziksel gücü simgeler. Hem yapıcı ve hem yıkıcı enerjiler taşır. Tutku ve insanlardaki hayvansal içgüdüler gibi güçlü duyguların yöneticisidir. İyi dengelenir ve kendisini olumlu bir biçimde göstermesine olanak sağlanırsa, cesaret, sabır, kendine güven gibi güçlerin filizlenmesine neden olur.

Kişisel atılımlar, hırçınlık, kavgacılık, keskin zeka,kavga ve tartışma gücü, bağımsızlık, kararlılık, direnç,t üm engellere karşı başarıya ulaşma isteği ve tüm bunların üzerinde önderliktir. Mars, olağanüstü bir kas gücü, uygulama yeteneği, çalışma ve yöneticilik yeteneği verir.

Fiziksel hazları mutlulukla bir araya getirebilir.Olumsuz yanı korkunçtur. Kötü bir açı yapıyorsa şiddet ve zorbalık patlak verir. Cinayet, kaza, yangın, saldırılar,yağmalar ve ahlak bozuklukları ortay çıkar. İyi bir konumda ise güçlü, dinç, çalışkan ve iyi yapılı bir kişilik ortaya çıkar.

Jüpiter

Yönettiği burç: Yay, Balık
Güçlü olduğu burç: Yengeç
Zararlı olduğu burç: İkizler
Güçsüz olduğu burç: Oğlak

Jüpiter şansların en büyüğüdür.Tüm umutların yitirildiği bir anda bir kurtuluşu bulmayı simgeler.Kişinin din, felsefe ve eğitimle ilgili konularda yaşamın hangi alanlarında kendisini ortaya koyduğunu gösterir. Bu alanlar maddesel ve ruhsal zenginliklerinin hangi sosyal düzenlerde gelişebileceğini, karşılığında nasıl bir şans elde edilebileceğini gösterir. Kötü konumdaki Jüpiter kararsız bir kişiliği gösterir. Bu kişiler tüm görüş ve düşüncelerinde aşırı bir yol izler, yobaz ya da fanatik olabilirler.

Borca girebilir, gelişigüzel her şeyi ödünç alabilirler. Sözlerini tutmaz, yükümlülüklerini yerine getirmezler. Lükse düşkündürler. İyi konumdaki Jüpiter insanları ise yüce gönüllülük ve içtenlik görülür. Akıllıca ve yerinde yargıları vardır. Ahlak kurallarına ve dinsel inançlara saygılıdırlar.

Satürn

Yönettiği burç: Oğlak, Kova
Güçlü olduğu burç: Terazi
Zararlı olduğu burç: Yengeç
Güçsüz olduğu burç: Koç

Satürn’ün etkisi ağır, sınırlayıcı ve uzun sürelidir ,tıpkı zaman gibi. İnsanın kendini geliştirip yücelteceği sorumluluğunu, görev duygusunu, kişisel disiplinini, sabır, direnç ve kararlılığını arttıracak bir güce sahiptir.

Satürn kısıtlayıcı bir gezegendir. Bu sınırlama insanlara sorumluluklarını sürekli hatırlatmasından ötürü ortaya çıkar. İnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksikliklerini karşısına çıkarır ve onları cesaretle ele alıp düzeltmesini sağlar.

Soyluluk ve ağırbaşlılık verir.İyi konumdaki Satürn’e sahip insanlar vicdanlı, dürüst ve çalışkan olurlar. Kötü konumdaki Satürn’e sahip olanlar, her durumdan yakınan ve ellerine geçen her fırsatı kaçıran kişilerdir. Bencillik, karamsarlık ve kendine acıma görülür.

Uranüs

Yönettiği burç: Kova
Güçlü olduğu burç: Akrep
Zararlı olduğu burç: Aslan
Güçsüz olduğu burç: Boğa

Uranüs kişinin yeni arkadaşlıklar, gruplar, örgütlenmiş dernekler, deneyler edinme olgularını simgeler; yaşamına aniden, beklenmeyen deneyler getirir. Aynı zamanda kişinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını aramasını simgeler. Uranüs zekanın ötesinde deha gezegenidir, önseziler, ileri görüşler, geleceği okuma, altıncı duyu vb konuları da kapsar.

Uranüs değiştirme, özgünlük, yaratıcılık, başkaldırma, özgürlüktür. Bağımsız, klasik olmayan, önceden belirlenemeyen, doyurulamayan, keskin ve moderndir. Yenilik, yaratıcılık ruhu, anarşi, serbest ve yasadışı cinsel davranışlardır.

Doğruluğun arı bir biçimi olan Uranüs ödün vermez.Ona karşı olan düşünce ya tümüyle yok edilmeli ya da kendisi yok olmalıdır. Uranüsün kötü etkisi altında kalanların aşırı tutkulu, sosyal yönden uyumsuz ya da her iki niteliği de kapsayan kişiler olduğu görülür. Güçlü bir uranüsü olanlar disiplinle öz denetimi öğrenmelidirler.

Neptün

Yönettiği burç: Balık
Güçlü olduğu burç: Yengeç
Zararlı olduğu burç: Başak
Güçsüz olduğu burç: Oğlak

Neptün soyut şeylerle ilgilenir. Madde ile ilgili olmayan düşünceler,kurnazlıklar ve arınma. Neyin anlamlı, neyin anlamsız olduğunu açıklayan çok kişisel bir deneme taşıdır. Neptün tanımlanamayan duygular oluşturur.

Neptünü iyi konumda olan kişiler ince, alçakgönüllü ve çok duygusal olurlar. Böyle olunca da kolayca kırılıp gücenebilirler. Sık sık yalnızlığa çekilip ruhsal yönden kendini dengelemek isterler. Çok çabuk kavrama yetenekleri vardır. Kötü konumda neptüne sahip olanlar kendi iç dünyalarına kapanan kişiler haline gelirler. Bu tipler içkiye ve uyuşturucu maddelere çabuk alışırlar. Olumsuz neptüne sahip kişiler kişisel çekiciliklerini diğer insanları aldatmak için kullanırlar.

Pluto

Yönettiği burç: Akrep
Güçlü olduğu burç: Aslan
Zararlı olduğu burç: Boğa
Güçsüz olduğu burç: Kova

Pluto fiziksel ve ruhsal yenilenme gücüdür. Bilinçaltındaki düşünceleri yüzeye çıkarır. Fiziksel olarak pluto, cinsel organlar ve bilinçli cinsel isteklerle ilgilidir. Kötü konumda pluto kişiyi aşırılıklarının kurbanı ederek, ruhsal bozukluğa neden olabilir. Ölüme yakın bir olay yaşayabilirsiniz veya bir ölüm haberi sizin bütün hayat görüşünüzü değiştirebilir. Pluto evrensel gelişme, değişim,dönüşüm, bitişler ve yeniden yapılanmanın yöneticisi konumundadır.

Dip not: Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, gezegenlerin  konumlarına göre zaman zaman karakter değişimleri yaşanabilmektedir.Bu karakter değişimleri kişilerin kendilerini de yorabilir.Böyle durumlarda temiz havada yürüyüş yapmak iyi gelebilir. Kendinizi güvende olduğunuzu bildiğiniz ortamlarda daha rahat hissedebilirsiniz.

Kaynak:hurriyet.com

Günlük Burç Yorumları: Mart Burç Yorumları

29 Mart 2020 günlük burç yorumları

29 Mart 2020 günlük burç yorumları

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç,Aslan,Başak,Terazi,Akrep,Yay, Oğlak , Kova ,  Balık, 12 Burca ait  29 Mart 2020 günlük burç yorumları;

Koç Burcu

29 Mart 2020 günlük burç yorumu

İşler sizin için gerçekten güzel gidiyor. Kariyer, romantizm, eğitim ve manevi meseleler harika bir hayatla bir bütün gibi göründüğü için hepsi mükemmel görünüyor. bunların hepsi gerçek olamayacak kadar güzel diye  endişelenerek zaman kaybetmeyin! Gelecekten endişe duyuyorsunuz, ama şimdi anı yaşayın. Etrafınızda başka bir şeyler yok ise siz mutlu anılarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bu gün endişelerinizi bir kenara bırakın ve hayattan zevk alın.

Boğa  Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Bu gün gündeminizde ufkunuzu genişletmek var. Seyahat, eğitim, yaratıcılık bunların hepsi endişelerinizi ön plana çıkmasına neden oluyor. Aşk hayatınız iyi gidecek. Bir arkadaşınız sizi yeni  hobi ile tanıştırabilir. Bu gün çocuklarınız da sizin için güzel şeyler yapabilir bu sizi çok mutlu edecek. Sizin içi değerli olanlara daha çok  ihtimam gösterdiğinizde bugün sizin için mutluluk hüküm sürecek. Sıradanlığın sizi kızdırmasına müsaade etmeyin, bu güzel bir gün olacak.

İkizler Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Bugün evde çalışıyor veya  belki de çalışmayı düşünüyorsunuz. Eğer öyle ise şunu unutmayın ki bu durumun sağladığı  rahatlık ve özgürlükten  muhtemelen keyif alacaksınız.  Kendi topraklarınızda kitaplarınızın ve hayvanlarınızın arasında olmak ve eski kıyafetlerinizi giyiyor olmak size kendinizi iyi hissettirecek. Bununla beraber, kendi başınıza çalışırken, çalışma ahlakınızdan zinhar ödün vermeyeceksiniz. her zamankinden daha fazla iş yapacaksınız. Çalışmalarınızın meyvesini sonunda alacaksınız.

Yengeç burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Mahallenizde gerçekleştirilen sosyal bir etkinliğe katılabilirsiniz.Bu etkinlik sizinle  ilgi alanlarını paylaşan ve manevi duygularını paylaşan insanlarla bir araya getirecek. Bunun bir sonucu olarak;büyük bir ihtimalle yeni bir sürü arkadaş edineceksiniz. Bu arkadaşlarınızla önümüzdeki birkaç hafta boyunca telefonda çok fazla vakit geçirebilirsiniz.Eğer bir sevgiliniz yoksa yada bekarsanız, bu insanlardan biri sevgiliniz olabilme potansiyeline sahip olduğunu fark edeceksiniz. Eğer bir yazar veya aktristseniz ,bütün bunların bir sonucu olarak büyük bir ilham kaynağı bulmuş olabileceksiniz.Yeni projeler yolda…

Aslan Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

İşinizle ilgili veya kendinizle ilgili bir proje  üzerinde çalışıyorsunuz.Ancak bu projede yazı yazmak, çizim yapmak ve ya bilgisayarda grafik çizmek gibi birçok yaratıcılık gerektiren bölüm var. Bu proje için  sizin her zaman ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla yaratıcı olmanızı gerekiyor Leo. Kendi yetenekleriniz hakkında bazı şüpheleriniz olabilir, ancak çıkan sonuçları gördüğünüzde siz bile şaşıracaksınız. Bu yolla içalışmaktan hoşlanmaya başlayabilirsiniz ve devam etmek istiyebilirsiniz. güzel işinize devam etneizi tavsiye ederim. İyi şanslar.

Başak Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Eğer doğuştan sanat yeteneğiniz varsa bu gün o beklediğiniz büyük ilham gelebilir .Yeni bir projeye başlamak için karşı konulamaz bir duyguya kapılacaksınız ve proje üzerinde en azından birkaç sonuç alana kadar çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer daha önce hiç sanat ile ilgilenmemişseniz, birden bire başlamak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken belkide teknolijiden yaralanarak bilgisayar kullanabilirsiniz. Ne olursa olsun bunun size büyük bir memnuniyet ve haz verdiğini göreceksiniz.Tadını çıkarın.

Terazi Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Evde bulunduğunuz sürede bu gün  çok güzel bir olay yaşayacaksınız. Size aşık olan biri size kendini adadığını sonsuza kadar bağlı kalacağını açıklayabilir. Göksel güçler iş başında.Ufukta kariyer veya para konularında harika haberler  olabilir. Ne gelirse gelsin,  herkes için mutluluk haberleri yolda. Uyanık olup olmadığınızı anlamak için kendinizi cimcikleyebilirsiniz. Rahatlayın ve tatını çıkarın.

Akrep Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Son birkaç gündeki gelişmeler sizi çok heyecanlandırabilir. Hayatınız hakkında bir parçada olsa iyimser hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile iletişiminiz romantik şarkılardaki veya şiirlerdeki gibi çok romantik bir hal alabilir. Arkadaşınıza bir hediye vermek istiyorsanız, elbette yapın, ancak kitap gibi tehdit edici olmayan bir şeyle sınırlayın. Her şey çok iyi görünüyor, ancak çok fazla duygusal ifade ve maddi cömertlik arkadaşınızı bunaltabilir. Sabırlı olun.

Yay Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Eğer sanat ile ilgileniyorsanız, bugün çalışmanızı halka açık bir şekilde sergileme fırsatını yakalayabilirsiniz. Performansınız çok beğenişlebilir ; böylece pek çok övgü ve egonuzu okşayacak iltifatlar alabilirsiniz.  yaptığınız İşiden biraz para kazanma fırsatı da ortaya çıkabilir. Utangaçlığınız veya güvenmediğiniz için sakın geri çevirmeyin. Hak ettiğiniz parayı almaktan çekinmeyin. Bu eğilimin devam etmesi muhtemel, bu yüzden en iyi şekilde yararlanın.

Oğlak burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Bugün içiniz içinize sığımıyor, çoşkunuz dışarı taşıyor neredeyse. Bugün İyimserlik beraberindeki mutluluk kalbinizi ve zihninizi doldurabilir. Hayatınız olumlu bir yönde değişiyor. Bu şimdilik dışarıdan görünmese bile siz bunu kalbinizin deinliklerinde hissediyorsunuz. Eğer birisi ile uzaktan bir aşk ilişkisi yaşıyorsanız, İlişkiniz artık yolun sonuna gelmiş olabilir. Eğer siz bir yazarsanız bitmiş olan eserinizi yayınlayabilmek için kısa süre sonra teklif gelebilir. Bütün bunlarda ortaya çıkan tek olumsuzluk  eğer bunların hepsi bir anda yok olursa, panik hissedebilirsiniz. Şu aralar işinize daha çok odaklanmanız sizin için daha iyi olabilir.

Kova Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Meleklerin de içinde bulunduğu güzel rüyalar ve görüntüler bu gün görebilirsiniz. Bu rüyaların size getirdiği mesajı dikkatle dinleyin ve anlamaya çalışın. İster maddiyaşamınızdaki konularu,isterse manevi endişelerinizi ve ya gelecekteki olaylardan haberler içieriyor olsun vereceğiniz kararlarda yardımcı olabilirler.Hatta sizin kendi hakkınızda farkında olmadığınız birçok gerçeğe ışık tutabilirler. Hiç vakit kaybetmeden gördüğünüz rüyalarınızı bir yere notlmanızı öneririz. İleride bunu yaptığınız için memnun olacaksınız.

Balık Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Sizin için tutku ve aşk macerası çiçek açmaya devam ediyor. Eski ve yeni arkadaşlarınızın arasında gerçekleştirilecek sosyal olaylar sizi ve sevgilinizi bulabilir. Her ikinize de yakın olan ortak bir arkadaşınız size kendi evlilik düğününe davet edecek.Bu arkadaşınız sevgilinize evlilk hakkında fikirler verirse hiç şaşırmayın. Bugünlük biraz hayal kurmak için kendinize müsade edin. Yarın nasıl olsa gerçeklerle yüzleşeceksiniz.

Kaynak:horoscope.com

Doğum Haritası Nedir? Doğum Haritası Analizi Nasıl Yapılır?

Doğum Haritası sadece burcumuzu belirlemek değil, yaşam potansiyellerimizi bilmek için de önemlidir.

Astroloji ile ilgilenen kişiler iyi bilirler ki; kendi doğum haritalarımız bizim için çok önemlidir. Sadece burç belirlemek değil, yaşam potansiyellerimizi bilmeyi de içeren  Doğum Haritası, dilden dile dolaşır ama gerçekte tam olarak ne olduğu, neyi anlattığı da pek az kişi tarafından bilinir.

Peki Doğum Haritası Nedir?

Doğum haritası, diğer bir adı ile Yıldızname, Yıldız haritası veya  Astrologların deyimi ile Natal harita; doğduğumuz anda, dünyada ilk nefesimizi aldığımız o anda, bulunduğumuz yere göre (Dünyayı merkez alarak hazırlanmış), Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin konumlarını gösteren iki boyutlu bir diyagramdır. Bu diyagram, kendi doğum bilgilerimiz baz alınarak hazırlanmış halidir.

Doğum Haritasında üç ana öğe vardır. Burçlar, Gezegenler ve Evler. Bizim bildiğimiz burçlar (boğa,ikizler gibi..) – popüler astroloji dediğimiz – Güneşin üzerinde bulunduğu takım yıldızına göre belirlenen 12 Burç ve özelliklerinden bahseder. Bizim burcumuz doğum haritamızda Güneş’in üzerinde bulunduğu o takım yıldızına denir.

12 Burç ; Koç , Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan , Başak, Terazi , Akrep, Yay , Oğlak , Kova ve Balıktır.

GezegenlerMerkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto. Her ne kadar Pluto’nun gezegenliği elinden alınmış da olsa, Astrologlar Pluto’yu hesaplamalarında kullanmaya halen devam etmektedir. Güneş ve Ay, doğum haritasının en önemli unsurlarıdır.

Astrolojide evler dediğimiz kavram da, burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Bunlar ise basitçe aşağıdaki gibidir.

1.Ev: Kişilik, maske, dışa gösterdiğimiz yüz, kişisel farkındalık.

2.Ev: Kaynaklar, maddi kazanç, para kazanma ve harcama.

3.Ev: İletişim, kısa yolculuklar, ilk öğretim, yakın akrabalar, komşular.

4.Ev: Yuva, ev, dünyaya geldiğimiz yer, ebeveynler.

5.Ev: Yaratıcılık, sanat, aşk, eğlence, çocuklar.

6.Ev: İş, çalışma, hizmet etme, sağlık, kişisel gelişim, günlük yaşam.

7.Ev: İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş.

8.Ev: Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar.

9.Ev: Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeler, felsefe, din, yüksek öğrenim.

10.Ev: Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz.

11.Ev: Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar.

12.Ev: Bilinçdışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, rüyalar, hapishaneler, hastaneler.

Ayrıca belirtmeliyiz ki Doğum Haritası sadece insana özgü değildir. Doğum bir başlangıçtır. Bir ülkenin, bir evliliğin, bir şirketin, kısaca doğan, dünyaya gelen, başlangıç tarihi olan her şeyin, başladığı anın yerine, enlem ve boylama göre çizilen, üzerine gezegenlerin konumlarının işaretlendiği bir gökyüzü haritasıdır. Yani her yeni başlangıçlar için de bakılabilen bir haritadır.

 

Doğum haritası
Örnek bir doğum haritası

 

 

Doğum Haritası Analizi Nasıl Yapılır?

Doğum Haritası Analizi, kişinin (olayın, canlının, ülkenin de olabilir) doğum haritasının uzman bir astrolog tarafından doğum tarihi, saati ve yerine göre gezegenlere göre yorumlanmasıdır. Bu yorumlama için Astrolog, danışan kişinin Doğum Haritasını hazırlar, detaylı bir şekilde inceler, danışanın tüm potansiyellerine vakıf olur ve bunu danışanına aktarır.

Astroloji bir ilim dalıdır ve bir o kadar derindir.Genel olarak Doğum haritasında yukarıda sayılan ana öğeler kullanıyor olsa da, Doğum haritası analizlerinde transitler, progresyonlar, Güneş dönüşleri ,Güneş arkı ilerletim tekniği, gerekiyorsa tutulmalar analiz edilerek danışana hayat yolundaki mihenk taşları anlatılır.

 

Doğum haritası ızdırari kaderdir. Yani dünyaya geleceğimiz yer, annemiz, babamız, şeklimiz, kabiliyetlerimiz ızdırari kaderimizin konusudur. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Onu değiştirmek mümkün değildir. Bize ait tüm potansiyeller bu haritada gizlidir.

Astrologlar size doğum anınız ile birlikte gelen potansiyellerinizden bahsedebilirler. Geleceğiniz için size ışık tutabilirler. Ancak hiçbir astrologun geleceği okumak gibi bir yeteneği yoktur ve  tam olarak ne yapacağınızı bilemez. Astroloji uzmanları nihai sonuçları, kesin olacakları değil, matematiksel ihtimalleri ve eğilimleri inceler. Astroloji falcılık değildir ya da astrologlar kaderi tayin edemezler. İnsanlar özgür iradenin temsilcileridir. Her zaman seçeneğimiz vardır. Ve yaptığımız seçimler,özgür irademizle aldığımız kararlar ihtiyari kaderdir.

 

BURÇLARA GÖRE ZEKA!

Koç

Hızlı düşünür. Yeni düşüncelere açıktır. Sözlerini esirgemeden konuşabilir. Tehlikeli durumları sezerek hemen reaksiyon verebilir. Bir politikayı inandırıcı biçimde ortaya koyabilir. Hız gerektiren işlerde başarılıdır. Sabır ve aşırı dikkat gerektiren işler ona göre değildir.

Boğa

Yavaş ama sindirerek öğrenir. Öğrendiklerini bir daha unutmaz. Pratik düşüncelere sahiptir. Maliyet bilinci vardır. Vadeli işlerde son derece başarılıdır. Yeniliklere pek açık değildir.

İkizler

Son derece kıvrak cıva gibidir. Öğrenmeye açıktır. Çok hızlı konuşabilir ve hareket edebilir. Yeni şeylere adapte olmakta ustadır. Düzgün konuşma yabancı dil ve taklit yeteneği de vardır. Huzursuz ve maymun iştahlı da olabilir.

Yengeç 

Duygu yüklü kolay etkilenen bir zihni vardır. Geçmişte yaşananlar onu sürekli meşgul edebilir. Hafızası güçlüdür. Yetenekli bir öykü anlatıcısı olabilir. Empati gücü yüksektir bu yüzden psikolojik danışmanlık ona uygun olabilir. Büyük riskler almayı sevmez.

Aslan

Büyük projeleri sever ve kendinden emin bir biçimde konuşur. Düşünceleri ile ilgi uyandırmayı sever. Belirli sabit fikirleri vardır. Yönetsel alanda başarılı olabilir. Sıcakkanlı ve cömert görüşleri vardır. Düşünceleri ile canlandırıcı ve ilham vericidir. Genel olarak iyimser mizaçtadır. Ancak aşırı durumlarda fazla buyurgan ve kibirli hareket edebilir.

Başak

Son derece dikkatlidir ve en küçük ayrıntısına değin düşünebilir. İyi bir organizatördür. Dakik kesin bir tarzı vardır. Analitik düşünme yeteneği çok gelişmiştir. Fazla kategorik düşündüğü için geneli görmekte zorlanabilir. Hatta olumsuz durumlarda fazla eleştirel ve sürekli şikayet eden bir tavır da sergileyebilir.

Terazi

Uyum getiren barışçıl düşüncelere sahiptir. Estetik açıdan gelişmiş bir zihni vardır. Olayları tarafsızca tartmaya çalışır ve gürültüden aceleden hoşlanmaz. Karar alması uzun sürer. Arkadaş canlısı sosyal konularda başarılı ve yaptığı işe zarafet ve sanat katan birisidir. Ancak fazla rekabet gerektiren işlerde başarılı olmayabilir.

Akrep

Kararlı araştıran ve sezgi sahibi bir zekası vardır. Bir dedektif gibidir. Olayların ardında yatan gerçekleri açığa çıkartabilecek yeteneklere sahiptir. Kimi zaman* acımasızca konuşabilir. Konsantrasyon yeteneği vardır. Sezgileri genellikle doğrudur. Ancak olumsuz yönüyle fazla ısrarcı ve aşırı gizleyici de olabilir.

Yay

Geniş düşünmeyi seven daldan dala atlamaya müsait birisidir. Çok iyi konsantre olamayabilir. Dikkati genelde dağınıktır. Ancak bu konum kişiyi iyimser sıcakkanlı ve çok yönlü birisi yapar. Düşüncelerinde fanatik olma riski de vardır.

Oğlak

İş zekası çok gelişmiştir. Çok iyi bir örgütleyici olabilir. Gerçekçidir ve kurallara önem verir. Disiplinin olduğu yerde rahat eder. Gerçekçi tavrı yüzünden başkaları tarafından fazla kötümser tanınabilir. Hatta soğuk bir konuşma tarzı da olabilir. Ancak hırslı ve sorumluluk sahibidir. Aşırı gelenekçi olabilir.

Kova 

Bilimsel bir zekaya ve sezgilere sahiptir. Net düşünebilir ve son derece kararlıdır. Duyguları ile düşüncelerini birbirine karıştırmaz ancak adil olmaya özen gösterir. Farklı görüşlere açıktır ve son derece reformist olabilir. Liberal ve insancıl düşüncelere sahiptir. Ancak kararlarından caymaz. Aşırı durumlarda fazla soyut ve teorik olabilir.

Balık

Hassas ve edilgen bir zekaya sahiptir ancak büyük sezgi sahibidir. Bu konum psişik yetenekler evrensele açık bir zeka ve insanların duygularını en derinden anlayan bir anlayış getirecektir. Çok akılcı değillerdir ancak güçlü sezgileri onlara büyük yol gösterir. Yaratıcılık gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Dikkatleri kolayca dağıldığı için ilk eğitimde katı kurallar onlara göre hiç değildir. Kolayca endişelenebilirler.

25 MART 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

25 MART 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 25 Mart 2020 günlük burç yorumları,

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Koç Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün yeni fikirlerle karşı karşıya geleceksiniz. Beraberinde getireceği riski alma cesaretini de gösterirseniz, etkili olacaksınız. Başarılı olursanız meslektaşlarınızdan gelecek desteğe güvenebilirsiniz. İlişkinizde açık davranmanız gerekiyor. Sevdiğiniz kişiden gelebilecek sıradışı fikirler, yeni yollar açarak sizin yepyeni bir yönünüzü ortaya çıkabilir. Ancak alçak gönüllülüğünüzden taviz vermemeye özen gösterin, risk almakla kibirli olmak arasında ince bir çizgi vardır.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Boğa Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Ruh ve beden sağlığınız bundan daha iyi olamazdı. Bu anı ziyan etmeyin; fikirlerinizi ele alın ve hayata geçirmeye başlayın. Aynı hedefleri paylaşan ve takım olarak ilerleyebilecek olan destekçiler kazanacaksınız. Bu sayede bugün özellikle verimli çalışabilecek ve hedeflerinize nihayet yaklaşmanızı sağlayacak büyük adımlar atabileceksiniz.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

İkizler Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün takım çalışmalarında özellikle verimlisiniz. Diğer bir deyişle, en çetrefilli fikirleri bile hayata geçirebilecek gücünüz var. Hem iş hem özel yaşamınızda başkalarından özellikle kuvvetli bir destek göreceksiniz. İlişkilerinizi güçlendirmek için, hoşlandığınız insanlara bunu belli edin. Hayatınızın aşkıyla karşılaşma ihtimaliniz de var, bu yüzden gözlerinizi dört açın!

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yengeç Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Aslan Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Sakinliğiniz ve güveniniz, size doğal bir güç kaynağı sağlıyor. Enerji dolusunuz, hatta olumsuz olaylar bile sizin için pek sorun teşkil etmiyor. Kendinizi şüphelerin olmadığı bir hayata çekmişsiniz. Kendinizi özel bir şey için hazırlayın, çünkü etrafınızdakiler doğallığınızdan büyülenecek. Yeni projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, fazlasıyla destek göreceksiniz.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Başak Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Duygusal olarak kendinizi güçlü hissettiğiniz için diğer hiçbir pürüzün canınızı sıkmasına izin vermeyeceksiniz. Gelecekle ve kişisel gelişimle ilgili aldığınız kararların ve yaptığınız çalışmaların karşılığını bugün almaya başlayabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Terazi Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün aşırı bir cesaret ile cesaretsizlik arasında gidip geliyorsunuz. Geçmişinizi gözünüzün önüne getirirseniz, şu anda size çok zor gelen ve gözünüzü korkutan şeylerin yakında hiçbir öneminin kalmayacağını göreceksiniz. Böylece hem kendinizle hem çevrenizle daha barışık bir şekilde hareket edebilecek ve çevrenizden çok daha az tepki ve direnişle karşılaşabileceksiniz.

 

15 Mart Burç Yorumları

Akrep Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Bu seferlik bildiğiniz yoldan çıkıp yeni yollar denemeye çalışın. Tam da bunun gibi çetrefilli meselelerde, aradığınız farklı çıkış yolunu bu sayede bulabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yay Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Şu anda neye elinizi atsanız başarıyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz ve iş çevrenizin enerjinize ve becerikliliğinize duyduğu hayranlık ve takdir, kendinize duyduğunuz güveni olağanüstü seviyelere taşıyacak. Havalara girmeyin ve bu kıymetli hediyeyi siz de çevrenizdekilere eşit derecede dağıtmaya özen gösterin. İşler yine ters gitmeye başladığında bu desteğin ne kadar değerli olduğunu siz de anlayacaksınız.

 

15 Mart Burç Yorumları

Oğlak Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın. Gücünüzü akıllıca kullanmanız gerekiyor. Küçük olayların sizi oyalamasına veya dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Enerjinizi ve kapasitenizi tek bir yöne odaklayın.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Kova Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Balık Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün sizin gününüz! İşyerinde sizden bazı yeni sorunları ve planları hesaba katmanız istenecek. Bunlara biraz ilgi gösterirseniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Özel hayatınızda da insanlar size yaklaşacak. Olumlu tepkiler verirseniz yepyeni ve çok zevkli ilişkiler kurabilirsiniz. Coşkunuzu ve heyecanınızı açığa çıkarmaktan sakın kaçınmayın. Bugünü kutlayın! Dans etmeye ne dersiniz? Hareket size iyi gelecek, hem kurtlarınızı da dökebileceksiniz.

Kaynak : Haberler.com

23 Mart 2020 Günlük burç yorumları

23 Mart 2020 Günlük burç yorumları

Haftanın ilk günü işte 23 Mart 2020 Günlük burç yorumları.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

KOÇ BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugünlerde söylenen her şey sizi etkiliyor. Kırılgan haliniz artık iş yerine de yansıdı. Aileniz de partneriniz de yanınızda. Artık biraz rahatlayın. İş yerinde yükselme dönemindesiniz. Gereksiz detaylara takılmamalısınız. Harcamalara dikkat edin, ödemeleriniz artıyor.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

BOĞA BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zekanızla insanları etkilemeye devam ediyorsunuz. Herkes size gıpta ederek bakıyor. Bugün her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman, partnerinizin sizi anlamasına izin vermiyor ve düşüncelerinizi gizlemeyi tercih ediyorsunuz. Maddi olarak işler yoluna girmeye başladı. Dikkatinizi yapmanız gereken önemli işlere yöneltmelisiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

İKİZLER BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki rutin hava dağılıyor. Yeni gelişmeler sizi de ilgilendiriyor. Bugün hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırarak, sosyal ve sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki sorunlar düzeliyor. Kısa bir tatil yapmaya ne dersiniz?

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

YENGEÇ BURCU 

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazen daha iyiye ulaşmak için risk almak gerekir. İşte siz de o günlerden birindesiniz. Bugün risk almanız gerekebilir. Hedeflediğiniz olan konulara yönelmek için sabırsızlık duyabilirsiniz. Adımlarınızı atarken acele karar vermemelisiniz. İşinizle ilgili hareketlilik var. Aceleci davranmayın, gelişmeleri bekleyin. Aşk hayatınızda gizemli davranmayı yeğleyebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmayın çünkü çevrenizdekiler bu tutumunuzdan sıkılmaya başladı.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

ASLAN BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde önemli adımlar atacağınız bir dönemdesiniz. Kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok. İş yerinde her şey yoluna giriyor. Ancak evde işler biraz karışık. Bugün aile içinde iletişim problemleri gündeme gelebilir ve bazı konular yorum yapmanızı gerektirebilir. Sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları canınızın sıkabilir. Sakinliğinizi korumalısınız.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

BAŞAK BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMUAşkın gizemli gücü sizi yine etkisi altına aldı. Yeni başlangıçlar kapıda. Aceleci davranmayın, gelişmeleri bekleyin. Bugün maddi açıdan yapmak istediklerinizi gerçekleştirememenin sizi zorladığını hissedeceksiniz. İşinizle ilgili sizi geliştirecek yeni alanlar keşfedebilir. Bu alanlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

TERAZİ BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde çevrenizdekilerle bazı prüzler yaşayabilirsiniz. İletişim konusunda hassas bir dönemdesiniz. Size ulaşmak bir hayli zorlaşıyor. Sevdiklerinize kapılarınızı kapatmayın. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde. İş yerinde beklediğiniz gelişmeler için biraz sabır. Her şey güzel olacak. Diş problemleriniz olacak, dikkat.

 

15 Mart Burç Yorumları

AKREP BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

İlişkinizdeki problemler aşılıyor. Güven önemli ve siz bunu az kullanıyorsunuz. Ama kaygılanacak bir şey yok. Bugün çevrenizdeki insanlara karşı alıngan bir tavır sergilemek yerine, yaşadığınız bazı olayları kabullenip, daha anlayışlı davranmakta yarar var. Evinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ama biraz tasarruflu olmanızda yarar var.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

 

YAY BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizde her şey yolunda, bugün yine karlı bir gününüzdesiniz. Önünüze gelen fırsatları değerlendirin. Bugün kendinizi oldukça moralli hissedeceksiniz. Konuşmalarınız ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişileri mutlu edeceksiniz. Ailenizle birlikte geçmişe yönelik konuşmalar yapabilir ve hoşça vakit geçirebilirsiniz.

 

15 Mart Burç Yorumları

 

OĞLAK BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde işyerinizde yaşanan sorunlar sizi de etkilemeye başladı. Konu sizin dışınızda olabildiğince uzak durun. Bugün ilişkinizde açığa çıkmamış bazı konular gerginlik yaratabilir. Sevdiğiniz kişiyle gereksiz ve kırıcı tartışmalara girmek yerine yaratıcılığınıza arttıracak aktivitelerle uğraşın. Spor yapmak hem sağlığınıza hem ruhunuza iyi gelecektir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

KOVA BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi güçlü ve zinde hissediyorsunuz. Çevrenizdekilere karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalısınız. Sevdiğiniz kişiye kendi fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. Ortak bir yol bulmak o kadar zor değil. Harcamalarınıza dikkat edin.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

BALIK BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ne istediğinizi biliyorsunuz ve gelecek için planlarınız vardı. İleriye dönük hedeflerinizi belirlediğiniz günlerdesiniz. İş yerinizde alacağınız kararların bu plana zarar vermemesine dikkat edin. İlişkinizde ise sevdiğiniz kişiyle aranızdaki yoğunluk artabilir. Hobilerinize zaman ayırın, partnerinize de tabii.

Kaynak:Gazete damga
22 Mart 2020 Günlük burç yorumları

22 Mart 2020 Günlük burç yorumları

22 Mart 2020 Günlük burç yorumları

22 Mart 2020 Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde.

22 MART 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

15 Mart 2020 Burç YorumlarıKoç Burcu – (21 Mart – 20 Nisan)

Şimdi başlayacağınız işler, hayatınızı uzunca bir süre olumlu yönde etkileyebilir. Bu yüzden yeni başlangıçlar için en uygun zamandasınız. Çevrenizdeki insanlar üzerinde her zamankinden daha etkili olduğunuzu hissediyorsunuz. Hayallerinizi yakınlarınızla daha kolay paylaşabileceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBoğa Burcu – (21 Nisan – 21 Mayıs)

Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolayca kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumlarıİkizler Burcu – (22 Mayıs – 21 Haziran)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur “hayat arkadaşınızla” tanışabileceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıYengeç Burcu – (22 Haziran – 23 Temmuz)

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin, bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıAslan Burcu – (24 Temmuz – 21 Ağustos)

Her şeyin ne kadar kolaylaştığını hayretle izliyorsunuz. Bu umut dolu fırsattan istifa ederek birçok sorununuzu ele alabilir veya tamamen çözebilir, böylece ileride işlerin güçleşeceği stresli günlere hazırlıklı olabilirsiniz. Çevrenizdekilerin desteğine de güvenebilirsiniz, ancak karşılığını hemen anında vermeniz gerekebilir. Yine de, bu sayede onlardan gelecekte de yardım isteyebileceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBaşak Burcu – (22 Ağustos – 23 Eylül)

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın, ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin, hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıTerazi Burcu – (24 Eylül – 23 Ekim)

İşyerindeki sürtüşmenin nedeni ve eleştirilerin hedef alması gereken kişi sizsiniz. Öfke nöbetleriniz yüzünden başarısız oluyor ve insanlar sürekli sizi engelliyormuş gibi hissediyorsunuz. Hedeflerinizin aslında neler olduğunu belirleyin ve sevdiklerinize, sizin için ifade ettikleri anlamı daha sık söyleyin. Vücudunuz aşırı güç harcamayı kaldıramayabilir, ancak sürekli mola almak da doğru değil. Bir an önce kendinizi daha rahat hissedeceğiniz orta noktayı bulun.

 

15 Mart Burç YorumlarıAkrep Burcu – (24 Ekim – 23 Kasım)

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıYay Burcu – (24 Kasım – 22 Aralık)

Bugün kendinizi harika hissediyorsunuz. Sağlığınız yerinde, kendinize güveniniz tam. İşyerinde ilerleme kaydettiniz ve yeni fikirlerinizi sonunda uygulayabileceksiniz. Özel hayatınızda işler iyi gitmeye devam ediyor, bu günleri yeni olasılıkları keşfetmek ve ufkunuzu genişletmek için kullanın. Sahip olduğunuz özgüveniniz artıyor ve sonuçta memnuniyet duygunuz devam edecek.

 

15 Mart Burç YorumlarıOğlak Burcu – (23 Aralık – 20 Ocak)

Önünüzdeki engelleri her zamanki alışılmış yollarla çözmeye kalkışırsanız çözemeyeceksiniz. Yaklaşımınızı değiştirin. Yeni bir strateji geliştirin ve başkalarının fikrinizi değiştirmesine veya planlarınızla fazla oynamasına izin vermeyin. Çözüm tamamen ulaşabileceğiniz bir noktada. Biraz özgüvenle bu sorunların üstesinden gelebilir ve ipleri yine elinize alabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıKova Burcu – (21 Ocak – 19 Şubat)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBalık Burcu – (20 Şubat – 20 Mart)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com

21 Mart 2020 Burç Günlük Yorumuları

21 Mart 2020 Burç Günlük Yorumuları

21 Mart 2020 Burç Günlük Yorumuları

Ay akşam saatlerinde Merkür ile kavuşacak…Duygu ve düşüncelerimizi içimizden geldiğimiz gibi gönülden ifade etmemiz mümkün olacak gibi…İletişim hızlanacak; karar alırken sezgilerimize güveneceğiz. Rüyalarımızın ve hayallerimizin de gerçek olma ihtimali var. Yakın çevremiz ve arkadaşlarımızla irtibatta olmamız da söz konusu…Ay Uranüs olumlu açısı ise farkındalıklarımızı yükseltecek…Algılarımızı açacak sanki…Ayrıca beklenmedik ve sıradışı durumlarla karşılaşabilir; sürpriz ise bizi şaşırtabilir. İşte bu günün 21 Mart 2020 Burç Günlük Yorumuları :

21 Mart Koç burcu yorumu

Bugün evde güzel bir egzersiz fikri içinde olmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal çevrenizin sizi dışarı çağırması ya da havanın sizi cezbetmesine kapılmayın. Düşüncelerinizdeki dağınıklığı toparlamak adına araştırmalar yaparak bilgi dağarcığını genişletebilirsin.

21 Mart Boğa burcu yorumu

Bugün nerede hatalı olduğunuzu ve problemlerinizin nereden kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Genel anlamda gergin olduğumuz bugünlerde birde kafanızı bu tip problemlerle doldurmayın. günün ilk yarısında eksiklerini ve elinde kalan işlerini tamamlamak isteyebilir; bazı sorunlarını çözmek isteyebilirsin. Gün içinde arkadaşlarınla yaptığın planlarda aksamalar olabilir. Akşam saatlerinde çevrenden gelebilecek haberlerle, çalışmalarında gösterdiğin başarının takdirini görebilirsin.

21 Mart İkizler burcu yorumu

Yakın çevrenizle ilgili istenmeyen birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişi tekrar konuşmak yerine uzlaşmacı bir tavır içinde sorunları çözmelisiniz. Sevgili İkizler; bugün, iş ve sosyal hayatını yeniden düzene sokabilir, derin düşünceler içinde veya fikir aşamasında olabilirsin. Geçmiş tecrübelerinin yardımıyla girişimlerde bulunmak istesen de; bugün yeteri kadar zaman ya da kaynak bulamayabilirsin. Olaylara fazla kafa yormamalı ve akışta kalmayı tercih etmelisin.

 

Hafta içi iş hayatınız sizde birtakım bunalımlar yaratmış olabilir. Bugün evinizde kalmak ve güzel bir film izlemek size iyi gelebilir. Sabah saatlerinde ekonomik gücünle alakalı düşünceli olurken; atacağın adımlarda, karşılaşabileceğin engellerden dolayı kendini geri çekebilirsin. İlerleyen saatlerde; geleceğe dair hedeflerini gerçekleştirmek için başlangıçlar yapabilir; deneyimli insanlardan veya sosyal gruplardan destek alarak yola çıkabilirsin.

21 Mart Aslan burcu yorumu

Unutkanlıklara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. Şu an parasal olarak bir şeyleri bir yerlere yetiştiremediğinizi düşünebilirsiniz.bugün sevdiklerinle ilişkilerinde bazı problemler olabilirken; arkadaşlarınla yaptığın program ekonomik olarak seni zorlayabilir veya ertelenebilir. Günün ilerleyen saatlerinde daha önceden girişimde bulunduğun konuların sonuçlarını alman gerektiği için panikleyebilirsin. Kazançlarını değerlendirirken verimli olmaya özen gösterebilirsin.

21 Mart Başak burcu yorumu

İlişkilerde yeni bir yön yakalamak isteyebilirsiniz. Ama bugün pek zamanı olmadığını söyleyebiliriz. Günün ilk yarısında her şeyi kontrol etmeye ve düzenlemeye çalışmak sizi yorgun düşürebilir. Gün içinde eski problemler tekrar gün yüzüne çıksa da; çözüm bulmakta zorlanmayacaksınız. Günün ilerleyen saatlerinde hem kendine hem de partnerinize zaman ayırmayı tercih etmeli; romantizmin keyfini çıkarmalısınız.

21 Mart Terazi burcu yorumu

Finansal koşullarınız ile ilgili geçmişte yaşadığınız sorunların sebeplerini bugün daha net fark edebilirsiniz. Bugün bir süredir devam eden sorunlarla ilgili çevrendekilerle iletişim halinde ve çözüm odaklı olabilirsin. Ancak olayların üzerinde çok fazla durmamalı ve akışına bırakmayı düşünmelisin. Sağlığını düşünmen gereken zamanlarda olduğunu bilmeli ve gününü tamamen dinlenmeye ayırmalısın.

21 Mart Akrep burcu yorumu

Aileniz ile aranızda biraz sert konuşmalar olabilir. Aile ile uzun süre evde kalmak sizi biraz bunaltmış da olsa da bu aslında bazı problemleri çözmek için bir fırsatta olabilir. Sabah saatlerinde geçmişten beri devam eden bir borçla veya alacakla ilgili gelişmeler olabilir ve çözüm için arayışlara gidebilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif ve hobilerini aynı görüşte olduğunuz kişilerle paylaşmak isteyebilir; risk içeren yatırımlarda hislerine güvenebilirsiniz.Yine de dikkatli olun. Aşk ilişkilerinde uyumu yakalamakta zorlanmayabilirsiniz.

21 Mart Yay burcu yorumu

Geçmişte yaşadığınız ilişkinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Eski defterleri açmamanız sizin için iyi olacaktır. Geçmiş ilişkilerin vaatlerine itibar etmeyiniz. Güne ailenizin isteklerini yerine getirmek adına kendi programlarınızdan ödün vermek zorunda kalarak başlayabilirsiniz. Önceliklerinizi iyi belirlemeli, telaşlanmadan işlerinizi sıraya koymalısınız. Günün ilerleyen saatlerinde evinizde olmaktan keyif alabilir; ailenizle huzurlu bir ortamda sohbet edebilir ve dinlenmeyi tercih edebilirsiniz.

21 Mart Oğlak burcu yorumu

Yaşamınızda sizi yoran bütün olaylardan uzaklaşıp kafa dinlemek istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi duygusal anlamda her şeyden arındırmak için doğru bir zaman. Günün ilk yarısında programınızın aksamasından dolayı sinirleriniz gerilse de; yakın ilişkide olduğunuz insanların desteğini alarak olayları kontrol altına alabilir; eksik kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde; sosyal olmaya, kendinizi geliştirmeye, eğitim almaya veya kültürel aktivitelerde bulunmaya zaman ayırabilirsiniz.

21 Mart Kova burcu yorumu

Herkesin yaşamdan bu denli izole olduğu bugünlerde sizler meydan okumaya kalkmayın sakın. Sabah saatlerinde burcunuzda ilerleyen Ay; finansal alanlarda girişimleriniz ve fikirleriniz için önüne çizdiğiniz yol haritasında sizi destekleyecektir. Ancak gün içinde yapmak istediğiniz yenilikler varsa ertelemenizde fayda var. Sıra dışı bir bakış açısıyla içine bulundurduğunuz krizleri bitirebilir; uzun süredir devam eden sorunları çözebilirsiniz.

21 Mart Balık burcu yorumu

Kaynak: hürriyet.com, askmorya.com

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

20 Mart 2020  Günlük Burç Yorumları

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Koç Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Duygusal olarak güçlü olmalısın fakat insanlarla baş etmek konusunda zor zamanlar geçiriyor olabilirsin. Keskin duyarlılığın, insanların bastırılmışlık ve öfke hislerini algılıyor. Fakat onları bu hisleriyle yüzleştirdiğinde, bu hislerini kabul etmek yerine sana saldırıyorlar. İnsanları kendi haline bırak. Fikrinizi değiştirmenin gayet normal olduğunu unutmayın. Her zaman bir cevabı olan ya da nereye gittiğini bilen gerçekçi biri olmanızla gurur duydunuz. Başkalarını kararsız veya sığ görüşlü bulabilirsiniz. Bir şey hakkında karar verdikten sonra düşünme sürecinizi devam ettirmeniz önemli bir şey. Zihninizi, çevrenizde meydana gelen değişikliklere karşı açık tutun, belki de bizzat kendiniz bir karar değişikliği yapacaksınız. 

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBoğa Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Duygusal özgürlüğe ihtiyacın var. Nasıl hissedeceğin konusunda baskılandığın bir durum içinde olduğunu düşünerek kendini tuzağa düşmüş gibi hissedebilirsin. Eğer kendini olaydan uzaklaştırmayı başarabilirsen, gerçekten de bir başkasını ilgilendiren bir dramaya karıştığını göreceksin. Şu anda kendini özgürce ifade edebilmek için bir çıkış yolu bulman oldukça elzem. Fiziksel dayanıklılığınız bugün düşük olabilir, ancak kendinizi normal sınırlarınızın ötesine zorlamak zorunda hissedebilirsiniz. Gün boyunca kendinizi hızlandırın ve son engelin üstesinden gelmek için en son bir enerji dalgası çağırın. Kişisel meselelerinize sızabilecek ve yanlış anlamaya neden olabilecek para meseleleri üzerinde biraz depresif olabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları İkizler Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Duygusal ilişkilerinde talep ettiğin şey ile ilgili bir şeyi çözmen gerekiyor. Kendini muhtaç durumdaki insan pozisyonuna koymaya devam ettiğin sürece, bağlılık korkunu aşamayacaksın.  Bu meseleyi bir düşün. Feminen tarafınızı güçlendirin ve ihtiyaçlarınız konusunda daha mücadeleci davranın. Kalbinizi, zorlu bir egzersize ihtiyaç duyan güçlü bir kas olarak düşünün. Kendinize canlılık ve özgüven aşılayın. Feminen tarafınızın çok fazla şeyi fethedebilecek bir güç olduğunun farkına varın. Kadınların erkeklerden daha iyi yapabileceği birçok şey var. Kadınlığın zayıflık olduğunu düşünerek kendiniz kandırmayın.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıYengeç Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Dün gece olması gerekenden çok daha geç bir saatte eve dönmüş ve bu yüzden yorgun, bitkin hissediyor olabilirsiniz. Vitamin alın ve ayılmak için kahve içmeyin. Zihninizi temizlemek için temiz havada yürüyüşe çıkabilirsiniz . Bu, normalde olduğunuz gibi bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Gelecek günün aşk hayatınız için yenilik tohumlarını içerdiğini bilmek mutluluk verici Bugünden itibaren, gelecek ay başkalarıyla olan ilişkilerinizde olayların nasıl geliştiğine şaşıracaksınız. Yeni insanlarla tanışmaya başladıkça işler daha karmaşık bir hal alıyor. Önümüzdeki yol, her zamankinden daha az bireysel bir yol olacak.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıAslan Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Duygusal bir girdaba sürüklendiğiniz hissine kapılabilirsiniz. Bir şeyler aslında hiç de sizin değilken sizin oldukları yanılgısına düşmemeye dikkat edin. Elinizde hiçbir kanıt olmadan birisini hırsızlıkla suçlamaya kalkışmamanızda fayda var. Bu aralar ortalıkta dolaşan büyük miktardaki duygusal hassasiyet nedeniyle işleri dengede tutmak pek kolay olmayabilir. Eğer kariyeriniz veya çalışmalarınız sırasında, bazı araştırmalar yapmaya veya ticarete atılmaya karar verdiyseniz, önümüzdeki gün altın fırsatları içerecek. Ama ne olduğunu kontrol etmeye çalışmayın ve karşılaştığınız insanları büyülemek için  neyseniz o olun. Spontane hareket edin ve sezgilerinize güvenin. Bugün amaçlarınız için sezgileriniz hizmetinizde olacak.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBaşak Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Dünya gerçekten küçük bir yer. Bugün kişisel yaşamınızda bunun doğru olduğunu kanıtlayan bir şey gerçekleşebilir. Beklenmedik bir anda nadiren gördüğünüz birine rastlayabilirsiniz. Bu kişi bir akraba, eski bir okul arkadaşı ya da başka bir şehirden müşteriniz olabilir. Bunun gibi tesadüfler size birisiyle bağlantı kurma konusunda özel bir fırsat sağlayabilir, bu yüzden onlara ulaşmak için biraz zaman ayırın. Genel olarak, iyimser, özgürlükçü ve macera dolu bir yapınız var. Ancak bugün, özellikle romantik konular söz konusu olduğunda, biraz daha yoğun ve muhtemelen biraz hüzünlü olduğunuzu görebilirsiniz. Aşkla ilgili konulara böyle yaklaşmak tam olarak sizin tarzınız değil, ancak böyle davranmayı şu anki durumunuza uygun bulacaksınız.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları Terazi Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Duygularını ifade etmek senin için bazen zor olabiliyor. Huzurlu bir yaradışılın var, bu yüzden işler yolunda gitmediğinde ya da birileri seni üzdüğünde konuşmaktan çok, sessizleşme ve yalnız dolaşma eğilimine sahipsin.Normalde bu durum senin için bir olay oluştursa da, bugün farklı bir gün. Kozmik enerji iletişim konusunda bugün sana yardım edecek ve kendini çok iyi bir şekilde ifade edebileceksin. İnsanlar seni daha iyi anlayabilecekler. Eğer bir ilişkiniz yoksa, normalde sizin tipiniz olmayan birine karşı çok güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Zaten bir ilişki içindeyseniz, sevgilinizin daha önce hiç görmediğiniz  oldukça çılgın bir tarafını görebilirsiniz. Bu biraz rahatısızlık verici olabilir, ancak sizi güldürecek de. Sürekli sevgiliniz hakkında yeni şeyler öğrenmek, aşkı çekici kılan şeylerden biri. Anın tadını çıkarın!

 

15 Mart Burç YorumlarıAkrep Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Dünyanda meydana gelen bir kasırga gibi, sana ait olup da tam bağlanmamış olan herhangi bir şey yakalanmaya, daireler çizerek etrafta uçmaya ve yüzlerce metre uzağa savrulmaya eğilimlidir. Hayatınızdaki her şeyin yerli yerinde ve güvende olduğundan emin olarak kendinizi bu rüzgar için hazırlayın. İlki düzgün bir şekilde sabitlenene kadar başka bir projeye başlamayın. Geniş ailenizle bir araya gelmekten hoşlanacağınız ve bir süredir görmediğiniz akrabalarınızı ziyaret edebileceğiniz bir zaman olabilir. Kuzeninizi, teyzenizi ya da büyük anne-babanızı telefonla arayabilirsiniz. Onları bir öğle yemeğine çağırmak veya bir yerde görüşmek için bir buluşma ayarlayın. Zaman çok hızlı akıyor ve sevdiklerinizle teması kesmek kolay. Zamanı durdurun ve bugünü ailenizle geçirin. Kardeşleriniz, yiğenleriniz ve kuzenlerinizle olmaktan keyif alabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıYay Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Durmaksızın dünyanızdaki her şeyi sakin ve dengede tutmaya çabalarken, en önemli şeyi yani kendinizi unutuyor olabilirsiniz. Emin olun, bu aralar ihtiyacınız olan ilgili görüyorsunuz. Yeri geldiğinde söylenmesi gerekenleri söylemek için daha girişken bir tutum sergilemekten korkmayın. Unutmayın ki dengeli olmanın bir parçası da pasif olduğunuz ölçüde aktif de olmak demektir. Evli ya da nişanlı değilseniz, şu an sevgilinizin sizden kaçtığını görebilirsiniz. İlişkilerde her zaman iniş çıkışlar yaşanır, bu yüzden endişelenmeyin. Yanlış bir şey olup olmadığına dair ciddi şüpheleriniz varsa, bunu sevgilinizle konuşun.

 

15 Mart Burç YorumlarıOğlak Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Dünyayı algılama biçiminizin yavaşça değiştiği uzun sürecek bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ruhsal durumlar birden hayatınızın önemli bir parçası haline gelebilir. Fakat ne yazık ki, düşünce alanındaki bu yeni gelişmelerin duygusal huzursuzlukları doğurduğunu fark edeceksiniz. İnatçı ve muhafazakar bir ruh halinde olabilirsiniz. Bu iç çatışma, eski alışkanlıklarınızın büyük çoğunluğunu ve durumları geleneksel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi bırakmanız gerektiğini işaret ediyor olabilir. Gerçeklik anlayışınız etrafınızdaki biriyle uyuşmuyor olabilir, bu da sizin sağlıklı bir şekilde etkileşimde bulunmanızı ve eldeki problem için ortak bir çözüm bulmanızı çok zorlaştırıyor. Karşınızdaki kişinin görüşünün gerçekçi olmadığını düşünebilirsiniz. Duygularınız oldukça yüksek seviyede, bu yüzden bir çatışmadan kaçınmak isteyebilirsiniz. Ortada bir problem yokmuş gibi davranmaktansa, problemi ortaya çıkarıp anlaşmazlıklarla yüzleşmek daha iyidir.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıKova Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Doğuştan gelen yaratıcılığınızı bugün yeni şeyler yaratmak için kullanın. Bu durum her zaman bir projenin son halini almasına yaramaz ama bir işe, projeye ya da probleme yaklaşırken yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmemizi sağlayabilir. Bir çok yolla keşfedebileceğiniz bu özelliğinize güvenin. “Keskin düşünme ve yaratıcılık yeteneğiniz ile tanınıyorsunuz. Bu iki özelliği bir bütün haline getirerek durdurulamaz bir araç yaratabilir, neredeyse her şey için bir çözüm bulabilirsiniz. Evinizdeki yanlış iletişim, ev içindeki ve dışarıdaki olası çıkar çatışmalarıyla birlikte aile üyeleri arasında bazı geçici sürtüşmelere neden olabilir. Ancak, dikkatli bir açıklama ile çözülemeyecek hiçbir şey yoktur. Bu sayede bugün sizin ve aileniz için çok mutlu bir zaman haline gelebilir, yeni yakınlık ve anlayış bağları oluşabilir. Evi yeniden şekillendirmek veya yeniden dekore etmek için iyi bir gün ve herkes bir araya geldiğinde harika sonuçlar elde edeceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBalık Burcu

20 Mart 2020 Burç Günlük Yorumu …

Dürüstlüğünüz ve iyi niyetinize güvenen bir sözcüyle güçlerinizi birleştirebilirsiniz. Bu kişi, bir adım atıp sizin için sesini yükseltmekten memnun. Sahnede bir yer kazandınız. Bu yüzden adınızı anons ettiklerinde sahne arkasına sinmeyin. Diğerlerinin övgülerini şükranla kabul edin. Bunu hak ettiniz. Daha sonra, kendi sesinizi yükseltmeyi öğrenin. Gerçekten çok çalıştığınız dönemler ile dinlenip tembellik ettiğiniz dönemler arasında mekik dokuyorsunuz. Tüm enerjinizi fiziksel bir egzersizde veya aşk hayatınızda kullanmaya karar vermediğiniz sürece, bugün yıldızlar size çalışmanız gerektiğini söylüyor! Ne yaparsanız yapın, sizi harekete geçmeye zorlayacak kadar güçlü duyguları içinizde barındırıyorsunuz!

Kaynak: msn.com

BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ( KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN, BAŞAK)

12 Burçların her birinin de birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Peki hangi burcun ne gibi özellikleri var?

KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN ve BAŞAK Burçlarının özellikleri;

Koç burcu (21 Mart – 20 Nisan)

 • Sembolü: Koç
 • Elementi: Ateş
 • Niteliği: Kardinal
 • Yönetici gezegeni: Mars (savaş ve enerji gezegeni)
 • Renk: Kırmızı
 • Gün: Salı
 • Uğurlu sayılar: 1,9
 • Uğurlu taşları: Opal, Turmalin, Yakut, Jasper, Akik
 • Olumlu özellikleri: Enerjik, cesaret verici, durdurulamaz, cesur, adanmış, kahraman, şefkatli
 • Olumsuz özellikleri: Kibirli, benmerkezci, itkisel, buyurgan, inatçı, umursamaz, kıskanç
 • En sevdiği şeyler: Rekabetçi oyunlar, rahat giysiler, yolculuk, tartışmak, kendini şaşırtıcı sözlü ve fiziksel kahramanlıklarla ifade etmek, liderlik, fiziksel güçlükler, spor
 • Nefret ettiği şeyler: Görmezden gelinmek, dar alanlar, kaybetmek, “hayır” kelimesi, hareketsizlik, gecikmeler
 • Gizli tutkuları: Bir numara olmak
 • Güçlü yanları: Cesur, kararlı, öz güvenli, coşkulu, iyimser, dürüst, tutkulu olmaları
 • Zayıf yanları: Sabırsız, dengesiz, çabuk öfkelenen, saldırgan olmaları

 

Boğa burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)

 • Sembolü: Boğa
 • Elementi: Toprak
 • Niteliği: Sabit
 • Yönetici gezegeni: Venüs (güzelliğin ve aşkın gezegeni)
 • Renk: Yeşil, pembe
 • Gün: Cuma, Pazartesi
 • Uğurlu sayılar: 6, 4
 • Uğurlu taşları: Turkuaz taşı, Topaz taşı, Pembe Kuvars, Safir, Yeşim
 • Olumlu özellikleri: Sabırlı, düzenli, yardımcı, romantik, özenli, adanmış
 • Olumsuz özellikleri: Fazla hoşgörülü, inatçı, tembel, fazla ihtiyatlı
 • En sevdiği şeyler: Fotoğraf, dağlar, güzel müzik, gurme yemek, yemek pişirmek, bahçecilik, romans, kaliteli giysiler,
 • Nefret ettiği şeyler: Acele ettirilmek, parayı israf etmek, kirli şeyler, oteller, ani değişiklikler, engeller, güvensizlik
 • Gizli tutkuları: Her şeyin en iyisine sahip olmak
 • Güçlü yanları: Güvenilir, sabırlı, pratik, adanmış, sorumluluk sahibi, stabil olmaları
 • Zayıf yanları: İnatçı, sahiplenici, tavizsiz olmaları

 

İkizler burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)

 • Sembolü: İkizler
 • Elementi: Hava
 • Niteliği: Değişken
 • Yönetici gezegeni: Merkür (iletişim ve haberleşmenin gezegeni)
 • Renk: Açık yeşil, sarı
 • Gün: Çarşamba
 • Uğurlu sayılar: 5, 7
 • Uğurlu taşları: Akuamarin, Akik, Topaz, Sitrin, Turmalin
 • Olumlu özellikleri: Etkileyici, özgün, iş bilen, alımlı, akıllı, maceracı
 • Olumsuz özellikleri: Vesveseli, dengesiz, iki yüzlü, yargılayıcı, depresif
 • En sevdiği şeyler: Müzik, kitaplar, dergiler, sohbet etmek, kısa gezintiler
 • Nefret ettiği şeyler: Yalnız olmak, sınırlandırılmak, tekrar ve rutin, dar görüşlü insanlar, geleneksel moda, otorite figürleri, sessizlik
 • Gizli tutkuları: Tüm cevapları bulmak
 • Güçlü yanları: Kibar, sevecen, meraklı, uyumlu, yeni fikirleri çabucak öğrenebilir olmaları
 • Zayıf yanları: Gergin, tutarsız ve kararsız olmaları

 

Yengeç burcu (21 Haziran – 30 Temmuz)

 • Sembolü: Yengeç
 • Elementi: Su
 • Niteliği: Kardinal (öncü)
 • Yönetici gezegeni: Ay (duyguları ve ruhsal durumları yöneten gök cismi)
 • Renk: Beyaz
 • Gün: Pazartesi, Perşembe
 • Uğurlu sayılar: 2, 3
 • Uğurlu taşları: Akuamarin, Ay taşı, Kuvars kristali, Safir Taşı, Zümrüt
 • Olumlu özellikleri: Yardımsever, sabırlı, merhametli, anaç, romantik, yaratıcı
 • Olumsuz özellikleri: Dedikoducu, burnu havada, ketum, aşırı duyarlı, fazla rekabetçi
 • En sevdiği şeyler: Gurme yemekler, salon sporları, ev partileri, çocuklar, müze ve sanat galeriler, evde yapılan hobiler, denize girmek, sevdiklerine yardım etmek
 • Nefret ettiği şeyler: Pejmürde giysiler, uluorta konuşmak, acele ettirilmek, yabancı insanlar, özel hayatını anlatmak
 • Gizli tutkuları: Arkadaşlarına ve ailelerine göz kulak olmak
 • Güçlü yanları: Sebatkâr, hayal gücü yüksek, sadık, duygusal, sempatik, ikna gücü yüksek olmaları
 • Zayıf yanları: Bunalımlı, kötümser, şüpheci, manipülatif olmaları

 

Aslan burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)

 • Sembolü: Aslan
 • Elementi: Ateş
 • Niteliği: Sabit
 • Yönetici gezegeni: Güneş
 • Renk: Altın sarısı, sarı, turuncu
 • Gün: Pazar
 • Uğurlu sayılar: 1, 3
 • Uğurlu taşları: Akik, Kehribar, Oniks, Topaz taşı, Kaplan gözü
 • Olumlu özellikleri: Cesur, kibar, cömert, sadık, koruyucu, dobra, eğlenceli
 • Olumsuz özellikleri: Küstah, müsrif, özensiz, taş kalpli, kıskanç, saldırgan
 • En sevdiği şeyler: Kameralar, şarkı söylemek, yakınlık kurmak, iltifat, güzel kıyafetler, tiyatro, pahalı şeyler, tatiller
 • Nefret ettiği şeyler: Görmezden gelinmek, yavan yemekler, yalnız kalmak, vedalar, kral-kraliçe muamelesi görmemek
 • Gizli tutkuları: Dünyayı yönetmek
 • Güçlü yanları: Yaratıcı, tutkulu, cömert, cana yakın, neşeli, esprili olmaları
 • Zayıf yanları: Küstah, inatçı, benmerkezci, tembel, katı olmaları

 

Başak burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)

 • Sembolü: Bakire kadın
 • Elementi: Toprak
 • Niteliği: Değişken
 • Yönetici gezegeni: Merkür (iletişim gezegeni)
 • Renk: Gri, bej, açık sarı
 • Gün: Çarşamba
 • Uğurlu sayılar: 5, 14
 • Uğurlu taşları: Akik, Kehribar, Jasper, Turmalin, Yeşim
 • Olumlu özellikleri: Adanmış, becerikli, yardımsever, çalışkan, hazırcevap, pratik
 • Olumsuz özellikleri: Vaaz verme meraklısı, kendi kendine zarar verme, kendine acıma, şekilci, eleştirel
 • En sevdiği şeyler: Bilgisayarlar, dergiler, uzun banyolar, konserler, çocukluk arkadaşları, hayvanlar, sağlıklı yemekler, kitaplar, doğa, temizlik
 • Nefret ettiği şeyler: Tembel ya da kaba insanlar, evden ayrılmak, yardım istemek
 • Gizli tutkuları: Kahraman olmak
 • Güçlü yanları: Sadık, analitik, nazik, çalışkan, pratik olmaları
 • Zayıf yanları: Utangaç, endişeli, aşırı yargılayıcı olmaları

 

Diğer Burçları görmek içi tıklayın