Miraç Nedir, Miraç Gecesi Neler Olmuştur?

Miraç, İslam inancında, Hz. Muhammed(sav)’in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

Kudüs’teki Mescid-i Aksa

“Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yürüyüşü” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed (sav)’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır.

Dini inanç

Miracın Hicret’ten bir yıl ya da 16 ay önce Recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Rivayete göre Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, Burak’ı Beytül Makdis’in (Süleyman Tapınağı) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Efendimiz sırasıyla eski Aksa denilen bugünkü el-Aksa Camii’in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra’nın bulunduğu alana geçmiş ve orada Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi’nin bulunduğu mevkide bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi’nin bulunduğu mevkiden göğe yükselmiştir.

 

Rivayet edilen hadislere göre Hz. Muhammed(sav) bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile beraber aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül Münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidret’ül Münteha’dan ileriye geçememesinden dolayı yolculuğunu tek olarak devam ettirmiş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen huzurda Yüce Allah ile aracısız görüşmüştür.

Efendimiz Hz. Muhammed(sav) Mekke’ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların sorularıyla muhatap olmuştur. Sorulan sorulara doğru cevap vermiştir.

İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve net olarak belirlenmemişti. İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır.

Buna göre miraçta; Hz. Muhammed (sav), Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç’tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç’ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Hz. Musa’nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki uyarıları üzerine Muhammed’in birkaç sefer geri dönüp Allah’tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir