Etiket : kainat

SANAT

Tasavvûfî Coşkunluk ”Sema”ve”Semazen” Ne Demektir?Niçin Dönüyorsunuz?

Yasemin ACAR
Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ’, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir...