Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri

“Güneş sistemi, burçları direkt olarak etkilediği gibi birbirleriyle olan etkileşimlerinde de önemli bir role sahiptir.”Gezegenlerin konumları ve birbirine olan çekimleri enerji bakımından önemlidir. Konumlarına göre etkileri azalır veya artar ama hiç kaybolmaz. İşte Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri:

Güneş

Yönettiği burç:Aslan
Güçlü olduğu burç: Koç
Güçsüz olduğu burç: Kova
Zararlı olduğu burç: Terazi

Kişinin enerji birikimini ve yaratıcılığını nasıl kullanıp geliştirdiğini belirler. Güneş doğum haritasındaki hareket ve yaratıcı enerjinin kişi tarafından nasıl ortaya konulduğunu bulunduğu burç belirler.

Oluşturduğu bakış açıları bu enerjinin hangi alanlarda olumlu çıkışlar yapabileceğini, hangi alanlarda uyumsuzluk ve engellerle karşılaşacağını gösterir. Güçsüz konumda olması ya da bakış açısı oluşturmaması yerine sert etkiler alması daha iyidir. Çünkü böyle bir güneş yanlışlarından alacağı derslerle kişinin olgunlaşmasına yardım eder.

Ay

Yönettiği burç:Yengeç
Güçlü olduğu burç:Boğa
Güçsüz olduğu burç:Akrep
Zararlı olduğu burç: Oğlak

Ay soğuk ve sisli bir etkiye sahiptir. Dişi özellikler gösterir. Ay geçmişi belirler. Bedenimizin yaşamasını sağlayan besleyici ve kuvvetlendirici sıvıları yönetir. Kişilerin geçmişlerindeki anıları biriktirir ve yeri geldiğinde anımsatır. Ay kişiliğin bilinçsiz yönüdür. Bir erkeğin haritasında annesini ve eşini gösterir.

Annelik içgüdüsü ile birlikte içimizde barınan aile baskısını gösterir.
Ay gebeliğin ve doğumun da yöneticisidir. Çocukluk döneminde yaşadığınız olaylara ait anılar Ay tarafından yönetilir. İnsan ruhunu yavaş yavaş geliştiren bir güce sahiptir. Nerede bir yaşam kıvılcımı varsa onu en iyi biçimde besler, büyütür ve korur. Duygu ve heyecanların bugünden geçmişe, geçmişten bugüne akışını yönetir.

Merkür

Yönettiği burç:İkizlerBaşak
Güçlü olduğu burç: Başak
Güçsüz olduğu burç:Balık
Zararlı olduğu burç:Yay

Merkür, zihinsel gücü ve iletişimi simgeler. Aynı zamanda el, ayak ve sinir sistemimizin yöneticisidir. Onu sorumluluk duygusu taşımayan yaramaz bir erkek çocuğuna benzetebiliriz, fakat bu sorumsuzlukla birlikte zekayı da gösterir. İçgüdülerimizin tutsağı olmamıza izin verir. Mantığımızı kullanma yeteneğimizi, kendimizi ifade etme gücümüzü gösterir. İnsanların gelişmeleri ve ilerlemeleri için merküre ihtiyaçları vardır.

Venüs

Yönettiği burç: Boğa,Terazi
Güçlü olduğu burç: Balık
Zararlı olduğu burç: Koç, Akrep
Güçsüz olduğu burç: Başak

Venüs, kişilerin sevinçlerini, beğendiği lüks şeyleri, sosyal yaşamlarını ve sanat yeteneklerini yönetir. Aynı zamanda huzuru, güzelliği, tembelliği ve bohem alışkanlıkları simgeler. Venüs çok güçlü bir konumda ise fazla zevke düşkün, yüzeysel ve basit düşünen bir kişiliği gösterir. İnsanların en güzel ve ince duygularını yönetir.

Cinsel ilişkilerde büyük bir mutluluk verir. Çiftleşme oyununda tamamlayıcı öğeler olan giysi, şarkılar ve çekici davranışları yönetir. Venüs istek demektir. Her türlü zorbalığı, terbiyesizliği ve onur kırıcı etkileri uzaklaştırır. Güzel sanatların esin kaynağıdır. Ortaklığı, cömertliği, tatlılığı, hoşluğu, iyi huyu ve dengeyi simgeler. İlişkilerde uyum sağlamak, denge kurmak isteğini de yönetir.

Mars

Yönettiği burç: Koç, Akrep
Güçlü olduğu burç: Oğlak
Zararlı olduğu burç: Terazi
Güçsüz olduğu burç: Yengeç

Mars, cana yakın , dost ve samimi tutumlu fiziksel gücü simgeler. Hem yapıcı ve hem yıkıcı enerjiler taşır. Tutku ve insanlardaki hayvansal içgüdüler gibi güçlü duyguların yöneticisidir. İyi dengelenir ve kendisini olumlu bir biçimde göstermesine olanak sağlanırsa, cesaret, sabır, kendine güven gibi güçlerin filizlenmesine neden olur.

Kişisel atılımlar, hırçınlık, kavgacılık, keskin zeka,kavga ve tartışma gücü, bağımsızlık, kararlılık, direnç,t üm engellere karşı başarıya ulaşma isteği ve tüm bunların üzerinde önderliktir. Mars, olağanüstü bir kas gücü, uygulama yeteneği, çalışma ve yöneticilik yeteneği verir.

Fiziksel hazları mutlulukla bir araya getirebilir.Olumsuz yanı korkunçtur. Kötü bir açı yapıyorsa şiddet ve zorbalık patlak verir. Cinayet, kaza, yangın, saldırılar,yağmalar ve ahlak bozuklukları ortay çıkar. İyi bir konumda ise güçlü, dinç, çalışkan ve iyi yapılı bir kişilik ortaya çıkar.

Jüpiter

Yönettiği burç: Yay, Balık
Güçlü olduğu burç: Yengeç
Zararlı olduğu burç: İkizler
Güçsüz olduğu burç: Oğlak

Jüpiter şansların en büyüğüdür.Tüm umutların yitirildiği bir anda bir kurtuluşu bulmayı simgeler.Kişinin din, felsefe ve eğitimle ilgili konularda yaşamın hangi alanlarında kendisini ortaya koyduğunu gösterir. Bu alanlar maddesel ve ruhsal zenginliklerinin hangi sosyal düzenlerde gelişebileceğini, karşılığında nasıl bir şans elde edilebileceğini gösterir. Kötü konumdaki Jüpiter kararsız bir kişiliği gösterir. Bu kişiler tüm görüş ve düşüncelerinde aşırı bir yol izler, yobaz ya da fanatik olabilirler.

Borca girebilir, gelişigüzel her şeyi ödünç alabilirler. Sözlerini tutmaz, yükümlülüklerini yerine getirmezler. Lükse düşkündürler. İyi konumdaki Jüpiter insanları ise yüce gönüllülük ve içtenlik görülür. Akıllıca ve yerinde yargıları vardır. Ahlak kurallarına ve dinsel inançlara saygılıdırlar.

Satürn

Yönettiği burç: Oğlak, Kova
Güçlü olduğu burç: Terazi
Zararlı olduğu burç: Yengeç
Güçsüz olduğu burç: Koç

Satürn’ün etkisi ağır, sınırlayıcı ve uzun sürelidir ,tıpkı zaman gibi. İnsanın kendini geliştirip yücelteceği sorumluluğunu, görev duygusunu, kişisel disiplinini, sabır, direnç ve kararlılığını arttıracak bir güce sahiptir.

Satürn kısıtlayıcı bir gezegendir. Bu sınırlama insanlara sorumluluklarını sürekli hatırlatmasından ötürü ortaya çıkar. İnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksikliklerini karşısına çıkarır ve onları cesaretle ele alıp düzeltmesini sağlar.

Soyluluk ve ağırbaşlılık verir.İyi konumdaki Satürn’e sahip insanlar vicdanlı, dürüst ve çalışkan olurlar. Kötü konumdaki Satürn’e sahip olanlar, her durumdan yakınan ve ellerine geçen her fırsatı kaçıran kişilerdir. Bencillik, karamsarlık ve kendine acıma görülür.

Uranüs

Yönettiği burç: Kova
Güçlü olduğu burç: Akrep
Zararlı olduğu burç: Aslan
Güçsüz olduğu burç: Boğa

Uranüs kişinin yeni arkadaşlıklar, gruplar, örgütlenmiş dernekler, deneyler edinme olgularını simgeler; yaşamına aniden, beklenmeyen deneyler getirir. Aynı zamanda kişinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını aramasını simgeler. Uranüs zekanın ötesinde deha gezegenidir, önseziler, ileri görüşler, geleceği okuma, altıncı duyu vb konuları da kapsar.

Uranüs değiştirme, özgünlük, yaratıcılık, başkaldırma, özgürlüktür. Bağımsız, klasik olmayan, önceden belirlenemeyen, doyurulamayan, keskin ve moderndir. Yenilik, yaratıcılık ruhu, anarşi, serbest ve yasadışı cinsel davranışlardır.

Doğruluğun arı bir biçimi olan Uranüs ödün vermez.Ona karşı olan düşünce ya tümüyle yok edilmeli ya da kendisi yok olmalıdır. Uranüsün kötü etkisi altında kalanların aşırı tutkulu, sosyal yönden uyumsuz ya da her iki niteliği de kapsayan kişiler olduğu görülür. Güçlü bir uranüsü olanlar disiplinle öz denetimi öğrenmelidirler.

Neptün

Yönettiği burç: Balık
Güçlü olduğu burç: Yengeç
Zararlı olduğu burç: Başak
Güçsüz olduğu burç: Oğlak

Neptün soyut şeylerle ilgilenir. Madde ile ilgili olmayan düşünceler,kurnazlıklar ve arınma. Neyin anlamlı, neyin anlamsız olduğunu açıklayan çok kişisel bir deneme taşıdır. Neptün tanımlanamayan duygular oluşturur.

Neptünü iyi konumda olan kişiler ince, alçakgönüllü ve çok duygusal olurlar. Böyle olunca da kolayca kırılıp gücenebilirler. Sık sık yalnızlığa çekilip ruhsal yönden kendini dengelemek isterler. Çok çabuk kavrama yetenekleri vardır. Kötü konumda neptüne sahip olanlar kendi iç dünyalarına kapanan kişiler haline gelirler. Bu tipler içkiye ve uyuşturucu maddelere çabuk alışırlar. Olumsuz neptüne sahip kişiler kişisel çekiciliklerini diğer insanları aldatmak için kullanırlar.

Pluto

Yönettiği burç: Akrep
Güçlü olduğu burç: Aslan
Zararlı olduğu burç: Boğa
Güçsüz olduğu burç: Kova

Pluto fiziksel ve ruhsal yenilenme gücüdür. Bilinçaltındaki düşünceleri yüzeye çıkarır. Fiziksel olarak pluto, cinsel organlar ve bilinçli cinsel isteklerle ilgilidir. Kötü konumda pluto kişiyi aşırılıklarının kurbanı ederek, ruhsal bozukluğa neden olabilir. Ölüme yakın bir olay yaşayabilirsiniz veya bir ölüm haberi sizin bütün hayat görüşünüzü değiştirebilir. Pluto evrensel gelişme, değişim,dönüşüm, bitişler ve yeniden yapılanmanın yöneticisi konumundadır.

Dip not: Gezegenler ve burçların üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, gezegenlerin  konumlarına göre zaman zaman karakter değişimleri yaşanabilmektedir.Bu karakter değişimleri kişilerin kendilerini de yorabilir.Böyle durumlarda temiz havada yürüyüş yapmak iyi gelebilir. Kendinizi güvende olduğunuzu bildiğiniz ortamlarda daha rahat hissedebilirsiniz.

Kaynak:hurriyet.com

Günlük Burç Yorumları: Mart Burç Yorumları

29 Mart 2020 günlük burç yorumları

29 Mart 2020 günlük burç yorumları

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç,Aslan,Başak,Terazi,Akrep,Yay, Oğlak , Kova ,  Balık, 12 Burca ait  29 Mart 2020 günlük burç yorumları;

Koç Burcu

29 Mart 2020 günlük burç yorumu

İşler sizin için gerçekten güzel gidiyor. Kariyer, romantizm, eğitim ve manevi meseleler harika bir hayatla bir bütün gibi göründüğü için hepsi mükemmel görünüyor. bunların hepsi gerçek olamayacak kadar güzel diye  endişelenerek zaman kaybetmeyin! Gelecekten endişe duyuyorsunuz, ama şimdi anı yaşayın. Etrafınızda başka bir şeyler yok ise siz mutlu anılarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bu gün endişelerinizi bir kenara bırakın ve hayattan zevk alın.

Boğa  Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Bu gün gündeminizde ufkunuzu genişletmek var. Seyahat, eğitim, yaratıcılık bunların hepsi endişelerinizi ön plana çıkmasına neden oluyor. Aşk hayatınız iyi gidecek. Bir arkadaşınız sizi yeni  hobi ile tanıştırabilir. Bu gün çocuklarınız da sizin için güzel şeyler yapabilir bu sizi çok mutlu edecek. Sizin içi değerli olanlara daha çok  ihtimam gösterdiğinizde bugün sizin için mutluluk hüküm sürecek. Sıradanlığın sizi kızdırmasına müsaade etmeyin, bu güzel bir gün olacak.

İkizler Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Bugün evde çalışıyor veya  belki de çalışmayı düşünüyorsunuz. Eğer öyle ise şunu unutmayın ki bu durumun sağladığı  rahatlık ve özgürlükten  muhtemelen keyif alacaksınız.  Kendi topraklarınızda kitaplarınızın ve hayvanlarınızın arasında olmak ve eski kıyafetlerinizi giyiyor olmak size kendinizi iyi hissettirecek. Bununla beraber, kendi başınıza çalışırken, çalışma ahlakınızdan zinhar ödün vermeyeceksiniz. her zamankinden daha fazla iş yapacaksınız. Çalışmalarınızın meyvesini sonunda alacaksınız.

Yengeç burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Mahallenizde gerçekleştirilen sosyal bir etkinliğe katılabilirsiniz.Bu etkinlik sizinle  ilgi alanlarını paylaşan ve manevi duygularını paylaşan insanlarla bir araya getirecek. Bunun bir sonucu olarak;büyük bir ihtimalle yeni bir sürü arkadaş edineceksiniz. Bu arkadaşlarınızla önümüzdeki birkaç hafta boyunca telefonda çok fazla vakit geçirebilirsiniz.Eğer bir sevgiliniz yoksa yada bekarsanız, bu insanlardan biri sevgiliniz olabilme potansiyeline sahip olduğunu fark edeceksiniz. Eğer bir yazar veya aktristseniz ,bütün bunların bir sonucu olarak büyük bir ilham kaynağı bulmuş olabileceksiniz.Yeni projeler yolda…

Aslan Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

İşinizle ilgili veya kendinizle ilgili bir proje  üzerinde çalışıyorsunuz.Ancak bu projede yazı yazmak, çizim yapmak ve ya bilgisayarda grafik çizmek gibi birçok yaratıcılık gerektiren bölüm var. Bu proje için  sizin her zaman ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla yaratıcı olmanızı gerekiyor Leo. Kendi yetenekleriniz hakkında bazı şüpheleriniz olabilir, ancak çıkan sonuçları gördüğünüzde siz bile şaşıracaksınız. Bu yolla içalışmaktan hoşlanmaya başlayabilirsiniz ve devam etmek istiyebilirsiniz. güzel işinize devam etneizi tavsiye ederim. İyi şanslar.

Başak Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Eğer doğuştan sanat yeteneğiniz varsa bu gün o beklediğiniz büyük ilham gelebilir .Yeni bir projeye başlamak için karşı konulamaz bir duyguya kapılacaksınız ve proje üzerinde en azından birkaç sonuç alana kadar çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer daha önce hiç sanat ile ilgilenmemişseniz, birden bire başlamak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken belkide teknolijiden yaralanarak bilgisayar kullanabilirsiniz. Ne olursa olsun bunun size büyük bir memnuniyet ve haz verdiğini göreceksiniz.Tadını çıkarın.

Terazi Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Evde bulunduğunuz sürede bu gün  çok güzel bir olay yaşayacaksınız. Size aşık olan biri size kendini adadığını sonsuza kadar bağlı kalacağını açıklayabilir. Göksel güçler iş başında.Ufukta kariyer veya para konularında harika haberler  olabilir. Ne gelirse gelsin,  herkes için mutluluk haberleri yolda. Uyanık olup olmadığınızı anlamak için kendinizi cimcikleyebilirsiniz. Rahatlayın ve tatını çıkarın.

Akrep Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Son birkaç gündeki gelişmeler sizi çok heyecanlandırabilir. Hayatınız hakkında bir parçada olsa iyimser hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile iletişiminiz romantik şarkılardaki veya şiirlerdeki gibi çok romantik bir hal alabilir. Arkadaşınıza bir hediye vermek istiyorsanız, elbette yapın, ancak kitap gibi tehdit edici olmayan bir şeyle sınırlayın. Her şey çok iyi görünüyor, ancak çok fazla duygusal ifade ve maddi cömertlik arkadaşınızı bunaltabilir. Sabırlı olun.

Yay Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Eğer sanat ile ilgileniyorsanız, bugün çalışmanızı halka açık bir şekilde sergileme fırsatını yakalayabilirsiniz. Performansınız çok beğenişlebilir ; böylece pek çok övgü ve egonuzu okşayacak iltifatlar alabilirsiniz.  yaptığınız İşiden biraz para kazanma fırsatı da ortaya çıkabilir. Utangaçlığınız veya güvenmediğiniz için sakın geri çevirmeyin. Hak ettiğiniz parayı almaktan çekinmeyin. Bu eğilimin devam etmesi muhtemel, bu yüzden en iyi şekilde yararlanın.

Oğlak burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Bugün içiniz içinize sığımıyor, çoşkunuz dışarı taşıyor neredeyse. Bugün İyimserlik beraberindeki mutluluk kalbinizi ve zihninizi doldurabilir. Hayatınız olumlu bir yönde değişiyor. Bu şimdilik dışarıdan görünmese bile siz bunu kalbinizin deinliklerinde hissediyorsunuz. Eğer birisi ile uzaktan bir aşk ilişkisi yaşıyorsanız, İlişkiniz artık yolun sonuna gelmiş olabilir. Eğer siz bir yazarsanız bitmiş olan eserinizi yayınlayabilmek için kısa süre sonra teklif gelebilir. Bütün bunlarda ortaya çıkan tek olumsuzluk  eğer bunların hepsi bir anda yok olursa, panik hissedebilirsiniz. Şu aralar işinize daha çok odaklanmanız sizin için daha iyi olabilir.

Kova Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Meleklerin de içinde bulunduğu güzel rüyalar ve görüntüler bu gün görebilirsiniz. Bu rüyaların size getirdiği mesajı dikkatle dinleyin ve anlamaya çalışın. İster maddiyaşamınızdaki konularu,isterse manevi endişelerinizi ve ya gelecekteki olaylardan haberler içieriyor olsun vereceğiniz kararlarda yardımcı olabilirler.Hatta sizin kendi hakkınızda farkında olmadığınız birçok gerçeğe ışık tutabilirler. Hiç vakit kaybetmeden gördüğünüz rüyalarınızı bir yere notlmanızı öneririz. İleride bunu yaptığınız için memnun olacaksınız.

Balık Burcu

29 Mart 2020 günlük  yorum

Sizin için tutku ve aşk macerası çiçek açmaya devam ediyor. Eski ve yeni arkadaşlarınızın arasında gerçekleştirilecek sosyal olaylar sizi ve sevgilinizi bulabilir. Her ikinize de yakın olan ortak bir arkadaşınız size kendi evlilik düğününe davet edecek.Bu arkadaşınız sevgilinize evlilk hakkında fikirler verirse hiç şaşırmayın. Bugünlük biraz hayal kurmak için kendinize müsade edin. Yarın nasıl olsa gerçeklerle yüzleşeceksiniz.

Kaynak:horoscope.com

28 Mart 2020 Günlük Burç Yorumları

28 Mart 2020 Günlük Burç Yorumları

Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. İşte,28 Mart 2020 Günlük Burç Yorumları:

15 Mart 2020 Burç YorumlarıKoç Burcu 

Uzun süredir hayal ettiğiniz bir şey yavaş yavaş şekilleniyor ve sizin tarafınızdan gerçeğe dönüştürülmeyi bekliyor. Dönüştürün, çünkü bu tüm hayatınız kalıcı ve olumlu bir şekilde etkilenecek. Aileniz ve arkadaşlarınız da bu değişim çabasına olumlu yaklaşacak ve yol boyunca her adımınızda size destek olacaklar. Bugün geçmişten tanıdığınız biriyle karşılaşabilirsiniz. Mesela üniversiteden bir arkadaşınızla yeniden temasa geçebilirsiniz. Ya da eski sevgilinizle ilgili haberler alabilirsiniz. Bu kişiyle konuşurken nostalji duygusunu hissedebilirsiniz. Daha genç ve daha kaygısız olduğunuz zamanlara özlem duyabilirsiniz. Fakat bunun sizi fazla duygusallaştırmasına izin vermeyin. Şu anki hayatınızda birçok harika macera sizi bekliyor bu yüzden geçmişe bağlı kalmayın.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Boğa Burcu

Arkadaş çevrenizdeki ilişkiler gittikçe derinleşecek ve size ömür boyu unutmayacağınız bazı deneyimler yaşatacak. Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve enerjiyi serbestçe akışına bırakın. 

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

 

İkizler Burcu

İnsanlarla iyi ilişkiler kurmada şu sıralar özellikle başarılısınız. Çekim gücünüz yüksek ve dört bir taraftan geleceğinize olumlu etkileri olacak bağlantılar yağıyor. Bu kişilere sadece işinize yarayabilecekleri için değil, insan olarak da değer verdiğinizden emin olun. Bugün geçmişiniz yeniden gözünüzde canlanabilir. Okul günlerinizden eski bir arkadaşınızı düşünüyor olabilirsiniz, onu merak ediyorsanız, belki de ona ulaşabilirsiniz. Bunun dışında eski bir sevgilinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Yani, bir zamanlar özel biriyle yaşadığınız tüm güzel zamanlar aklınıza gelebilir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yengeç Burcu 

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın, ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin, hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak. Rahat bir nefes alıp masanızdaki yapılacak işlere bakabilirsiniz. Biraz kahve alın, sakin bir an yaşayın ve gününüzü planlayın. En azından bu gün için gündeminizi sonuna kadar görebileceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

 

Aslan Burcu

İşyerinde üstlendiğiniz her şeyde başarılısınız. Aldığınız önemli kararlar hep doğru çıkıyor. Ancak projeler üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağınız süreyi de mutlaka ayarlamalısınız. Enerji dolusunuz! Keyfinize bakın – dışarı çıkın, yeni yerler keşfedin. Arkadaşlarınızdan size katılmalarını isteyin – moraliniz yükselecektir. Sonuçta, kendinize oldukça güveniyor ve sakin hissediyorsunuz. Bu avantajı, mükemmel durumdaki zindeliğinizi sürdürmekte kullanın. 

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Başak Burcu 

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın. 

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

 

Terazi Burcu

Coşkunuz sizi sandığınız gibi ileri taşımak yerine yavaş yavaş yıpratmaya daha meyilli. Bu dürtüyü baskılamazsanız yol alamazsınız. Asabi yapınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor ve neredeyse tanıştığınız herkesle tartışmanıza yol açıyor. Bu baskılara, hiç değilse bu huzursuz dönem geçene dek dayanmaya çalışın.Bugün gerçekçi olmak kolay olmayabilir, bu yüzden zorlamayın. Bırakın sokakta yürürken omzunuza mavi kuş konup şarkı söylesin. Günün enerjisiyle, normalden biraz daha agresif bir tavırda olabilirsiniz. Bazen bu tür düşüncelerin bir şeyleri başlatmak için gerekli olduğunu unutmayın.

 

15 Mart Burç Yorumları

Akrep Burcu 

Önünüzdeki engelleri her zamanki alışılmış yollarla çözmeye kalkışırsanız çözemeyeceksiniz. Yaklaşımınızı değiştirin. Yeni bir strateji geliştirin ve başkalarının fikrinizi değiştirmesine veya planlarınızla fazla oynamasına izin vermeyin. Çözüm tamamen ulaşabileceğiniz bir noktada. Biraz özgüvenle bu sorunların üstesinden gelebilir ve ipleri yine elinize alabilirsiniz. Sıfırdan bir şeyler yaratmaya karar verebilirsiniz. Yaratıcı bir ruh hali içinde olacaksınız. Belki de evinizde bir proje üzerinde çalışacaksınız. Bir mobilya parçası üzerinden bir tasarım geliştirebilirsiniz. Veya bahçenize yeni bir şey ekmeye karar verebilirsiniz. Mülkünüze güzel ağaçlar veya çalılar ekleyerek, bazı peyzaj çalışmaları bile yapabilirsiniz. Kendinize ait bir proje üzerinde çalışırken memnuniyet duygusunu hissedeceksiniz.Kendinize güvenin! 

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

 

Yay Burcu

Bugün sanki her şey kendiliğinden yerine oturuyor. Çevrenizdekilerin heyecanınızı ve canlılığınızı fark etmemesi mümkün değil. İşyerindeki tüm görevlerinizi başarıyla tamamladınız ve artık yeni projelere rahatça geçebilirsiniz. Özel hayatınızda bile, karşılaştığınız herkes üzerinde bıraktığınız umut verici izlenim sayesinde mutlu anlar yaşıyorsunuz. Zahmetsizce ulaştığınız bu başarılı dönemin keyfini, sona ermeden önce doya doya çıkarın. Bugün, bir kereliğine de olsa hayatın tadını çıkarmak için biraz kendinize zaman ayırmayı düşünebilirsiniz. Kendiniz için biraz boş zamanı hak ediyorsunuz.

 

15 Mart Burç Yorumları

Oğlak Burcu

Yeni zorluklarla karşılaşmaya hazır olun, özellikle de ilk başlarda pek ilerleme kaydedemediğiniz işyerinizde. Bu sizi yıldırmasın. Bu tür dönemler gelir geçer. Özel hayatınızda da taze bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizin tükenmeye başladığını hissediyorsunuz. Günlük kalıpların dışına çıkın ve sıra dışı bir şey yapın. Ailenizde düzeltilmesi gerektiren bir durum olduğunu görebilirsiniz. Sevdiklerinin yüzleşemediği bazı iletişim sorunları olabilir. Bu sorunu çözmenin bir yolunu bulabilir ya da ilgili taraflara danışabilirsiniz. Sorunun merkezine inerseniz, daha aydınlanmış bir bakış açısı kazandıracak yeni bir yaklaşım benimseyebilirsiniz.

 

 Burç Yorumları

Kova Burcu 

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Dikkat, işi tembelliğe vurursanız pek fazla sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu dönemde karşılaştığınız her duruma uygun davranma kabiliyetiniz de var, yararlanın! Bugün gerçek bir yenilik yaşayacaksınız. Belki  katılmak istediğiniz bir iş aniden size fırsat olarak sunulacak. Kariyeriniz ilerlemeye devam etmeye hazır, bu yüzden kendinizi değişim için ani fırsatlara açık tutun. Aşk hayatınızda, duygularınızla şansınızın güzel bir şekilde bir araya geldiğini görebilirsiniz.

 

 Burç Yorumları

Balık Burcu 

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya işyerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz. Bugün hayatınızda biraz daha fazla iletişim söz konusu olabilir. Telefonlarınız susmuyor ve e-posta kutunuz yeni mesajlarla dolu olabilir. Evinizde misafir ağırlayabilirsiniz, fakat bu sizi faaliyetlerinizde kesintiye uğratabilir. Hayatınızdaki tüm bu insan trafiğine rağmen sabırlı olmaya çalışın. İş arkadaşlarınız, normal arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle konuşurken günün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Kaynak:haberle.com,msn.com

Doğum Haritası Nedir? Doğum Haritası Analizi Nasıl Yapılır?

Doğum Haritası sadece burcumuzu belirlemek değil, yaşam potansiyellerimizi bilmek için de önemlidir.

Astroloji ile ilgilenen kişiler iyi bilirler ki; kendi doğum haritalarımız bizim için çok önemlidir. Sadece burç belirlemek değil, yaşam potansiyellerimizi bilmeyi de içeren  Doğum Haritası, dilden dile dolaşır ama gerçekte tam olarak ne olduğu, neyi anlattığı da pek az kişi tarafından bilinir.

Peki Doğum Haritası Nedir?

Doğum haritası, diğer bir adı ile Yıldızname, Yıldız haritası veya  Astrologların deyimi ile Natal harita; doğduğumuz anda, dünyada ilk nefesimizi aldığımız o anda, bulunduğumuz yere göre (Dünyayı merkez alarak hazırlanmış), Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin konumlarını gösteren iki boyutlu bir diyagramdır. Bu diyagram, kendi doğum bilgilerimiz baz alınarak hazırlanmış halidir.

Doğum Haritasında üç ana öğe vardır. Burçlar, Gezegenler ve Evler. Bizim bildiğimiz burçlar (boğa,ikizler gibi..) – popüler astroloji dediğimiz – Güneşin üzerinde bulunduğu takım yıldızına göre belirlenen 12 Burç ve özelliklerinden bahseder. Bizim burcumuz doğum haritamızda Güneş’in üzerinde bulunduğu o takım yıldızına denir.

12 Burç ; Koç , Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan , Başak, Terazi , Akrep, Yay , Oğlak , Kova ve Balıktır.

GezegenlerMerkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto. Her ne kadar Pluto’nun gezegenliği elinden alınmış da olsa, Astrologlar Pluto’yu hesaplamalarında kullanmaya halen devam etmektedir. Güneş ve Ay, doğum haritasının en önemli unsurlarıdır.

Astrolojide evler dediğimiz kavram da, burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Bunlar ise basitçe aşağıdaki gibidir.

1.Ev: Kişilik, maske, dışa gösterdiğimiz yüz, kişisel farkındalık.

2.Ev: Kaynaklar, maddi kazanç, para kazanma ve harcama.

3.Ev: İletişim, kısa yolculuklar, ilk öğretim, yakın akrabalar, komşular.

4.Ev: Yuva, ev, dünyaya geldiğimiz yer, ebeveynler.

5.Ev: Yaratıcılık, sanat, aşk, eğlence, çocuklar.

6.Ev: İş, çalışma, hizmet etme, sağlık, kişisel gelişim, günlük yaşam.

7.Ev: İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş.

8.Ev: Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar.

9.Ev: Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeler, felsefe, din, yüksek öğrenim.

10.Ev: Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz.

11.Ev: Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar.

12.Ev: Bilinçdışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, rüyalar, hapishaneler, hastaneler.

Ayrıca belirtmeliyiz ki Doğum Haritası sadece insana özgü değildir. Doğum bir başlangıçtır. Bir ülkenin, bir evliliğin, bir şirketin, kısaca doğan, dünyaya gelen, başlangıç tarihi olan her şeyin, başladığı anın yerine, enlem ve boylama göre çizilen, üzerine gezegenlerin konumlarının işaretlendiği bir gökyüzü haritasıdır. Yani her yeni başlangıçlar için de bakılabilen bir haritadır.

 

Doğum haritası
Örnek bir doğum haritası

 

 

Doğum Haritası Analizi Nasıl Yapılır?

Doğum Haritası Analizi, kişinin (olayın, canlının, ülkenin de olabilir) doğum haritasının uzman bir astrolog tarafından doğum tarihi, saati ve yerine göre gezegenlere göre yorumlanmasıdır. Bu yorumlama için Astrolog, danışan kişinin Doğum Haritasını hazırlar, detaylı bir şekilde inceler, danışanın tüm potansiyellerine vakıf olur ve bunu danışanına aktarır.

Astroloji bir ilim dalıdır ve bir o kadar derindir.Genel olarak Doğum haritasında yukarıda sayılan ana öğeler kullanıyor olsa da, Doğum haritası analizlerinde transitler, progresyonlar, Güneş dönüşleri ,Güneş arkı ilerletim tekniği, gerekiyorsa tutulmalar analiz edilerek danışana hayat yolundaki mihenk taşları anlatılır.

 

Doğum haritası ızdırari kaderdir. Yani dünyaya geleceğimiz yer, annemiz, babamız, şeklimiz, kabiliyetlerimiz ızdırari kaderimizin konusudur. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Onu değiştirmek mümkün değildir. Bize ait tüm potansiyeller bu haritada gizlidir.

Astrologlar size doğum anınız ile birlikte gelen potansiyellerinizden bahsedebilirler. Geleceğiniz için size ışık tutabilirler. Ancak hiçbir astrologun geleceği okumak gibi bir yeteneği yoktur ve  tam olarak ne yapacağınızı bilemez. Astroloji uzmanları nihai sonuçları, kesin olacakları değil, matematiksel ihtimalleri ve eğilimleri inceler. Astroloji falcılık değildir ya da astrologlar kaderi tayin edemezler. İnsanlar özgür iradenin temsilcileridir. Her zaman seçeneğimiz vardır. Ve yaptığımız seçimler,özgür irademizle aldığımız kararlar ihtiyari kaderdir.

 

27 Mart 2020 Burç Günlük Yorumları

27 Mart 2020 Burç Günlük Yorumları

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 27 Mart 2020 Burç Günlük Yorumları:

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Koç Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Düş kırıklığı bugünün anahtar kelimesi olabilir; zira seyahat etme arzusuyla yanıp tutuşsanız, uzak şehirler ve yabancı ülkeler sizi çağırsa da, içinde bulunduğunuz koşullar bu aralar kaçıp gitmenize imkan tanımayabilir. Ayrıca hayatınızdaki adamla aranızda yaşanması muhtemel bir sürtüşme de söz konusu. Bunu ciddi bir kavgaya dönüştürmemeye dikkat edin. Makul davranmak için uysal tabiatınızdan faydalanın ve mevcut sorunlara pratik çözümler üretin.” Hisselerinizi bugün kontrol edin. Son çıkan yatırım dergilerini okuyun ve kişisel finansınızı değerlendirin. Zorluklarla kazandığınız paranızı en iyi nasıl kullanabilirsiniz düşünün.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları 

Boğa Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Dürüstlüğünüz ve iyi niyetinize güvenen bir sözcüyle güçlerinizi birleştirebilirsiniz. Bu kişi, bir adım atıp sizin için sesini yükseltmekten memnun. Sahnede bir yer kazandınız. Bu yüzden adınızı anons ettiklerinde sahne arkasına sinmeyin. Diğerlerinin övgülerini şükranla kabul edin. Bunu hak ettiniz. Daha sonra, kendi sesinizi yükseltmeyi öğrenin. Heyecan verici bir grup karşılaşmasında, en önemli hedefiniz hakkında ilerlemek için size ilham verebilir. Çabalarınız, herkes tarafından onay görecek.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

İkizler Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Düşünceleriniz ve duygularınız özellikle bugün biraz kararsız. İnsanlarla iletişim kurmak bugün biraz zorlu olabilir, bu yüzden dilinizi tutmanız gerek.  Keyifli ve yüksek enerjili bir hayal dünyanız var, bu yüzden biraz kaçmakta özgürsünüz. Sadece eve güvenli bir şekilde geri dönebileceğinizden emin olun. Hiç politik bir insan değilsiniz. Muhtemelen oyunlar çevirme ve ilerleyebilmek için ittifaklar kurma konusunda fazla sabrınız yok. İyi ve dürüst bir vatandaş olmak ve günün sonunda eve gitmek gibi sorumluluklarınıza odaklanmayı seviyorsunuz.Bugün emniyet kemeri taktığınızdan emin olun. Beklenmedik şeyler kapıda, bu yüzden duygusal ve fiziksel olarak hazırlıklı olmak iyi olacaktır.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yengeç Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Dünyayı algılama biçiminizin yavaşça değiştiği uzun sürecek bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ruhsal durumlar birden hayatınızın önemli bir parçası haline gelebilir. Fakat ne yazık ki, düşünce alanındaki bu yeni gelişmelerin duygusal huzursuzlukları doğurduğunu fark edeceksiniz. İnatçı ve muhafazakar bir ruh halinde olabilirsiniz. Bu iç çatışma, eski alışkanlıklarınızın büyük çoğunluğunu ve durumları geleneksel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi bırakmanız gerektiğini işaret ediyor olabilir. Herkesin sevilmeye ihtiyacı var, kimse bunu inkar edemez ama bu, hayattaki tek hedefiniz olmamalı. Potansiyel bir sevgili adayı veya ilişki eğer iyi sonuçlanmazsa bu dünyanın sonu değil. Aslında, çok normal bir durum! Bugün etrafınızdakilerle daha çok ‘çekici’ ve baştan çıkarıcı görünmek isteyebilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Aslan Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Dış görünüşünde değişiklikler yapmaya yönelmiş olabilirsiniz. Yeni kıyafetler almayı düşünebilirsiniz.  Giyiminize çeki düzen verip parlak, jilet gibi bir stille insanların karşısına çıkmak istiyorsunuz. Siyahlar ve kahveler yerine parlak renkler giyinmek hoşunuza gidebilir. Yeni şeylerle deneysel olmaya cesaret edebilirsiniz. Hoş bir haber alabilirsiniz. Kişisel hayatında şansınız yaver gidiyor. Ailenizden biri bir evlilik veya doğum gibi olumlu bir şeyden söz edebilir. Veya beklediğiniz parayı alabilirsiniz. Birine borç para verdiyseniz, bugün sonunda paranın ödemesini alacaksınız.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Başak Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Hayatınızdaki her şeyin yerli yerinde ve güvende olduğundan emin olarak kendinizi bir kasırga  için hazırlayın. İlki düzgün bir şekilde sabitlenene kadar başka bir projeye başlamayın. Her şey yolunda gidiyor. Kendinizden ve kararlarınızdan emin olun. İçinizdeki parıltının dışarıya yayılmasına izin verin ve verecek çok sevginiz olduğunu insanlara gösterin. Tavsiye ettiğiniz şeyleri kendiniz uygulayın. Etrafınızdaki insanlara olmalarını söylediğiniz şeyin tam tersi şekilde davranırsanız saygınlığınızı yitirirsiniz. Başkalarının enerjisinden faydalanmaya çalışmak yerine, kendi içinizdeki gücü hissedin.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Terazi Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Dışarısı size adeta göz kırpıyor. Neden çocuklarla birlikle gezmeye gitmiyorsunuz ya da eşinle beraber dışarı çıkmıyorsunuz? Emin olduğumuz bir şey var o da bugün kimse evin içine hapsolmak istemiyor. Eğer yağmur yağarsa da yaratıcı bir B planı düşünmeniz de fayda var. Dış mekan tırmanma aktivesine katılabilir, ya da bulunduğunuz yerde parka gidebilirsiniz. Bu şekilde en azından evde olmuş olmayacaksınız. İdealist aşk bugün karşınıza çıkabilir. Bu, bir meslektaşınızı veya grubunuzdan birini içerebilir. Veya tamamen arkadaş olarak gördüğünüz biri bile olabilir. Bu kişi her kim ise, gerçek olamayacak kadar mükemmel görünüyor. Bu duyguları ilk kez yaşıyorsunuz ve karşınızdakinin kusurlarını fark ettiğinizde onu olduğu gibi kabul edip edemeyeceğinizi de düşünmeniz gerekiyor.Çünkü kimseyi kendi istediğiniz gibi değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

 

15 Mart Burç Yorumları

Akrep Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Dünya gerçekten küçük bir yer. Bugün kişisel yaşamınızda bunun doğru olduğunu kanıtlayan bir şey gerçekleşebilir. Beklenmedik bir anda nadiren gördüğünüz birine rastlayabilirsiniz. Bu kişi bir akraba, eski bir okul arkadaşı ya da başka bir şehirden müşteriniz olabilir. Bunun gibi tesadüfler size birisiyle bağlantı kurma konusunda özel bir fırsat sağlayabilir, bu yüzden onlara ulaşmak için biraz zaman ayırın. Her zaman göründüğünüz gibisiniz özellikle de bugün. Arkadaşlarınızı çok önemsiyorsunuz, bu yüzden dünyadaki adaletsizlikleri görmek sizi üzüyor. Bir insanoğlu olarak yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığını düşünebilirsiniz ancak bu doğru değil. Fark yaratabilirsiniz. Aslında, zaten bunu yapıyorsunuz. Yaptığınız her şey hakkında iyi hissedecek ve daha fazlasını yapmak için enerji dolacaksınız.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yay Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Ebeveynlikle ilgili meseleler aklınızı kurcalayabilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Onlarla daha fazla vakit geçirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz; böylece günlük programınızda değişikliğe gitmeniz gerekebilir. İhtiyaçlarınız konusunda daha mücadeleci olmanın zamanı geldi. Kalbinizi, zorlu bir egzersize ihtiyaç duyan güçlü bir kas olarak düşünün. Size inanan ve çabalarınızı destekleyen pozitif insanlarla birlikte olmak isteyeceksiniz. Kendinize canlılık ve özgüven aşılayın. Egzersiz ve meditasyon için vakit ayırın. Hayatınıza daha fazla denge ve uyum getirin.

 

15 Mart Burç Yorumları

Oğlak Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Dün gece olması gerekenden çok daha geç bir saatte eve dönmüş ve bu yüzden yorgun, bitkin hissediyor olabilirsiniz. Vitamin alın ve ayılmak için kahve içmeyin. Zihninizi temizlemek için temiz havada yürüyüşe çıkıp endorfin salgılayın ve enerjinizi yükseltin. Bu, normalde olduğunuz gibi bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.  Her ne kadar bugün yalnızlığa eğilimli hissediyor olabilirsiniz. Ancak; bu gün  arkadaşlarla dışarı çıkmak ve özellikle de kadınlar olmak üzere yeni insanlarla tanışmak için harika bir gün. Bu sırada  belki de gelecekte işinize yarayacak değerli iş bağlantıları kurabilirsiniz. Romantik bir partner ile sevgi iletişimi gününüze gelebilir. Akşamı içi yemeğe çıkabilirsiniz yada evde size yakın olan biriyle bir yemeğin tadını çıkarabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları 

Kova Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Efsanevi sabırsızlığınız sizi tuzağa düşürüyor. Aşırı acele ediyorsunuz. Dışarıdan bir şeyleri değiştirmiş olabilirsiniz ama kim olduğunuzu değiştiremediniz. Her şeyi silip baştan başlamayı makul bulan dürtünüze direnin. Eğer böyle yaparsanız, birkaç ay içinde başladığınız noktaya geri döneceksiniz. Daha akılcı bir yaklaşım benimseyin. İlerici fikirleri olan biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi biraz değişik ve normal olmayan alternatif bir yaşam tarzı  olabilir. Onunla konuşmak ve yaşam tarzları hakkında daha fazla şey öğrenmek hoşunuza gidecek. Açık bir zihne ve kocaman bir kalbe sahipsiniz, bu yüzden bu kişi muhtemelen sizinle konuşurken rahat hissedecek. Onunla sohbet ederken daha gerçekçi bir yaklaşım benimseyebilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Balık Burcu

27 Mart 2020 Günlük Burç yorumu

Duygusal özgürlüğe ihtiyacınız var. Nasıl hissedeceğiniz konusunda baskılandığınız bir durum içinde olduğunuzu düşünerek kendinizi tuzağa düşmüş gibi hissedebilirsiniz. Eğer kendinizi olaydan uzaklaştırmayı başarabilirseniz, gerçekten de bir başkasını ilgilendiren bir dramaya karıştığınızı göreceksiniz. Şu anda kendini özgürce ifade edebilmeniz oldukça önemli. Henüz tam anlamıyla girişmediğiniz bir yatırım fırsatı düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmeniz gerekli. Aynısı bu geceki planlarınız için de söylenebilir. Aşk hayatınızda şu an istemediğiniz bir şeyi sizden bekleyen biri olabilir. Arkadaşınızla kahve içip tatlı yemek için dışarı çıkabilirsiniz. Yatırımlar konusunda olduğu gibi, değerlendirme yapabilirsiniz ancak dikkatli olmalısınız.

27 Mart 2020 Burç Günlük Yorumları.

Kaynak: msn.com

BURÇLARA GÖRE ZEKA!

Koç

Hızlı düşünür. Yeni düşüncelere açıktır. Sözlerini esirgemeden konuşabilir. Tehlikeli durumları sezerek hemen reaksiyon verebilir. Bir politikayı inandırıcı biçimde ortaya koyabilir. Hız gerektiren işlerde başarılıdır. Sabır ve aşırı dikkat gerektiren işler ona göre değildir.

Boğa

Yavaş ama sindirerek öğrenir. Öğrendiklerini bir daha unutmaz. Pratik düşüncelere sahiptir. Maliyet bilinci vardır. Vadeli işlerde son derece başarılıdır. Yeniliklere pek açık değildir.

İkizler

Son derece kıvrak cıva gibidir. Öğrenmeye açıktır. Çok hızlı konuşabilir ve hareket edebilir. Yeni şeylere adapte olmakta ustadır. Düzgün konuşma yabancı dil ve taklit yeteneği de vardır. Huzursuz ve maymun iştahlı da olabilir.

Yengeç 

Duygu yüklü kolay etkilenen bir zihni vardır. Geçmişte yaşananlar onu sürekli meşgul edebilir. Hafızası güçlüdür. Yetenekli bir öykü anlatıcısı olabilir. Empati gücü yüksektir bu yüzden psikolojik danışmanlık ona uygun olabilir. Büyük riskler almayı sevmez.

Aslan

Büyük projeleri sever ve kendinden emin bir biçimde konuşur. Düşünceleri ile ilgi uyandırmayı sever. Belirli sabit fikirleri vardır. Yönetsel alanda başarılı olabilir. Sıcakkanlı ve cömert görüşleri vardır. Düşünceleri ile canlandırıcı ve ilham vericidir. Genel olarak iyimser mizaçtadır. Ancak aşırı durumlarda fazla buyurgan ve kibirli hareket edebilir.

Başak

Son derece dikkatlidir ve en küçük ayrıntısına değin düşünebilir. İyi bir organizatördür. Dakik kesin bir tarzı vardır. Analitik düşünme yeteneği çok gelişmiştir. Fazla kategorik düşündüğü için geneli görmekte zorlanabilir. Hatta olumsuz durumlarda fazla eleştirel ve sürekli şikayet eden bir tavır da sergileyebilir.

Terazi

Uyum getiren barışçıl düşüncelere sahiptir. Estetik açıdan gelişmiş bir zihni vardır. Olayları tarafsızca tartmaya çalışır ve gürültüden aceleden hoşlanmaz. Karar alması uzun sürer. Arkadaş canlısı sosyal konularda başarılı ve yaptığı işe zarafet ve sanat katan birisidir. Ancak fazla rekabet gerektiren işlerde başarılı olmayabilir.

Akrep

Kararlı araştıran ve sezgi sahibi bir zekası vardır. Bir dedektif gibidir. Olayların ardında yatan gerçekleri açığa çıkartabilecek yeteneklere sahiptir. Kimi zaman* acımasızca konuşabilir. Konsantrasyon yeteneği vardır. Sezgileri genellikle doğrudur. Ancak olumsuz yönüyle fazla ısrarcı ve aşırı gizleyici de olabilir.

Yay

Geniş düşünmeyi seven daldan dala atlamaya müsait birisidir. Çok iyi konsantre olamayabilir. Dikkati genelde dağınıktır. Ancak bu konum kişiyi iyimser sıcakkanlı ve çok yönlü birisi yapar. Düşüncelerinde fanatik olma riski de vardır.

Oğlak

İş zekası çok gelişmiştir. Çok iyi bir örgütleyici olabilir. Gerçekçidir ve kurallara önem verir. Disiplinin olduğu yerde rahat eder. Gerçekçi tavrı yüzünden başkaları tarafından fazla kötümser tanınabilir. Hatta soğuk bir konuşma tarzı da olabilir. Ancak hırslı ve sorumluluk sahibidir. Aşırı gelenekçi olabilir.

Kova 

Bilimsel bir zekaya ve sezgilere sahiptir. Net düşünebilir ve son derece kararlıdır. Duyguları ile düşüncelerini birbirine karıştırmaz ancak adil olmaya özen gösterir. Farklı görüşlere açıktır ve son derece reformist olabilir. Liberal ve insancıl düşüncelere sahiptir. Ancak kararlarından caymaz. Aşırı durumlarda fazla soyut ve teorik olabilir.

Balık

Hassas ve edilgen bir zekaya sahiptir ancak büyük sezgi sahibidir. Bu konum psişik yetenekler evrensele açık bir zeka ve insanların duygularını en derinden anlayan bir anlayış getirecektir. Çok akılcı değillerdir ancak güçlü sezgileri onlara büyük yol gösterir. Yaratıcılık gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Dikkatleri kolayca dağıldığı için ilk eğitimde katı kurallar onlara göre hiç değildir. Kolayca endişelenebilirler.

25 MART 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

25 MART 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 25 Mart 2020 günlük burç yorumları,

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Koç Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün yeni fikirlerle karşı karşıya geleceksiniz. Beraberinde getireceği riski alma cesaretini de gösterirseniz, etkili olacaksınız. Başarılı olursanız meslektaşlarınızdan gelecek desteğe güvenebilirsiniz. İlişkinizde açık davranmanız gerekiyor. Sevdiğiniz kişiden gelebilecek sıradışı fikirler, yeni yollar açarak sizin yepyeni bir yönünüzü ortaya çıkabilir. Ancak alçak gönüllülüğünüzden taviz vermemeye özen gösterin, risk almakla kibirli olmak arasında ince bir çizgi vardır.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Boğa Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Ruh ve beden sağlığınız bundan daha iyi olamazdı. Bu anı ziyan etmeyin; fikirlerinizi ele alın ve hayata geçirmeye başlayın. Aynı hedefleri paylaşan ve takım olarak ilerleyebilecek olan destekçiler kazanacaksınız. Bu sayede bugün özellikle verimli çalışabilecek ve hedeflerinize nihayet yaklaşmanızı sağlayacak büyük adımlar atabileceksiniz.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

İkizler Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün takım çalışmalarında özellikle verimlisiniz. Diğer bir deyişle, en çetrefilli fikirleri bile hayata geçirebilecek gücünüz var. Hem iş hem özel yaşamınızda başkalarından özellikle kuvvetli bir destek göreceksiniz. İlişkilerinizi güçlendirmek için, hoşlandığınız insanlara bunu belli edin. Hayatınızın aşkıyla karşılaşma ihtimaliniz de var, bu yüzden gözlerinizi dört açın!

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yengeç Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Aslan Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Sakinliğiniz ve güveniniz, size doğal bir güç kaynağı sağlıyor. Enerji dolusunuz, hatta olumsuz olaylar bile sizin için pek sorun teşkil etmiyor. Kendinizi şüphelerin olmadığı bir hayata çekmişsiniz. Kendinizi özel bir şey için hazırlayın, çünkü etrafınızdakiler doğallığınızdan büyülenecek. Yeni projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, fazlasıyla destek göreceksiniz.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Başak Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Duygusal olarak kendinizi güçlü hissettiğiniz için diğer hiçbir pürüzün canınızı sıkmasına izin vermeyeceksiniz. Gelecekle ve kişisel gelişimle ilgili aldığınız kararların ve yaptığınız çalışmaların karşılığını bugün almaya başlayabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Terazi Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün aşırı bir cesaret ile cesaretsizlik arasında gidip geliyorsunuz. Geçmişinizi gözünüzün önüne getirirseniz, şu anda size çok zor gelen ve gözünüzü korkutan şeylerin yakında hiçbir öneminin kalmayacağını göreceksiniz. Böylece hem kendinizle hem çevrenizle daha barışık bir şekilde hareket edebilecek ve çevrenizden çok daha az tepki ve direnişle karşılaşabileceksiniz.

 

15 Mart Burç Yorumları

Akrep Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Bu seferlik bildiğiniz yoldan çıkıp yeni yollar denemeye çalışın. Tam da bunun gibi çetrefilli meselelerde, aradığınız farklı çıkış yolunu bu sayede bulabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yay Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Şu anda neye elinizi atsanız başarıyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz ve iş çevrenizin enerjinize ve becerikliliğinize duyduğu hayranlık ve takdir, kendinize duyduğunuz güveni olağanüstü seviyelere taşıyacak. Havalara girmeyin ve bu kıymetli hediyeyi siz de çevrenizdekilere eşit derecede dağıtmaya özen gösterin. İşler yine ters gitmeye başladığında bu desteğin ne kadar değerli olduğunu siz de anlayacaksınız.

 

15 Mart Burç Yorumları

Oğlak Burcu 

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın. Gücünüzü akıllıca kullanmanız gerekiyor. Küçük olayların sizi oyalamasına veya dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Enerjinizi ve kapasitenizi tek bir yöne odaklayın.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Kova Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Balık Burcu

25 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün sizin gününüz! İşyerinde sizden bazı yeni sorunları ve planları hesaba katmanız istenecek. Bunlara biraz ilgi gösterirseniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Özel hayatınızda da insanlar size yaklaşacak. Olumlu tepkiler verirseniz yepyeni ve çok zevkli ilişkiler kurabilirsiniz. Coşkunuzu ve heyecanınızı açığa çıkarmaktan sakın kaçınmayın. Bugünü kutlayın! Dans etmeye ne dersiniz? Hareket size iyi gelecek, hem kurtlarınızı da dökebileceksiniz.

Kaynak : Haberler.com

24 Mart 2020 Günlük burç yorumları

24 Mart 2020 Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte 24 Mart 2020 Günlük burç yorumları

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Koç Burcu 

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Fikirlerinize ve planlarınıza yeni bir hız kazandırabilmek ve canlılık katmak için her fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla yapacağınız sohbetler veya dış görünümünüzde yapacağınız bir değişikliğin faydası olabilir. Size sunulan yeni fikirlere ve deneyimlere açık olun, ama sizi asıl yolunuzdan fazla uzaklaştırmalarına da izin vermeyin. Kendinize sadık kalın.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Boğa Burcu 

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Şu anda her şey her zamankinden çok daha kolay geliyor, yaptığınız işlerden gerçekten keyif alıyorsunuz. Bunun yaparken arkanızdan karizmatik bir iz de bırakıyorsunuz. Tanıdığınız kişiler gelip sırlarını veya gizli fikirlerini sizinle paylaşırlarsa şaşırmayın. Kibirli davranmayın farklı projelere gerçekten de katılın, bunlar kendi planlarınız için de esin kaynağı olabilir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

İkizler Burcu 

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinizden, bugün takım ruhu içinde olduğunuz açıkça ortada. İş arkadaşlarınız da bunu fark edecek. Bu şekilde devam ederseniz çevrenizde itici güç olarak tanınacaksınız. Ailenizi de ihmal etmeyin; şimdi ihtilafları çözmenin tam zamanı. Çözüme giden yolu açmak sizin için kolay olacak. Aile bağlantılarınız sağlığınız açısından da faydalı olabilir, çünkü kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ailenin verdiği güven ve geleneksel tedaviler hem çok işe yarayacak, hem hoşunuza gidecektir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Yengeç Burcu 

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün iş yerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil, kazanmak için hep bu kadar çok savaşmanıza gerek yok.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Aslan Burcu 

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Enerjiniz başkalarına da bulaşıyor. Yeni fikirler öne sürmenin tam zamanı. Bugüne dek almaktan çekindiğiniz kararlar sizin açınızdan önemli bir hal alabilir. Enerjinize rağmen aceleci davranmayın ve hareketlerinizin sonucunun tam bilincinde olun. Her şeyin üzerinden dikkatle ve sakince geçmeyi ihmal etmeyin.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Başak Burcu

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Terazi Burcu

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Bugün dünya sizin etrafınızda dönüyormuş gibi gelecek. Ama etrafınızdakiler böyle düşünmediğinden, hayal kırıklığına uğrarsanız şaşırmayın. Beklentilerinizi biraz kısın ve başkalarının ihtiyaçlarını da göz önüne alın. Yoksa bu bencil tutumunuzla sadece düşmanlar edineceksiniz ve aileniz ve arkadaşlarınız sizden bariz biçimde uzak durmaya çalışacak. Bencillik uzun vadede her zaman sorun yaratır.

15 Mart Burç Yorumları

 

Akrep Burcu 

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın, aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda, fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Ancak bunun üzerinde düşünmek için çok da zaman harcamayın. Her geçen gün bir kayıptır. Bu nedenle işleri daha fazla gecikmeden ele almanın tam zamanı.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

 

Yay Burcu

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Genel bir denge ve istikrar dönemindesiniz. Zihin açıklığınız ve vücut zindeliğinizle işlerinizi rahatlıkla halledebileceksiniz. Ayrıca canlı ve hareketli bir günün de tadını çıkarabileceksiniz. Ancak her şeyin hep böyle sorunsuz devam edeceği hayaline kapılmayın. Başarılarınızı şimdiden sağlama alın ki ileride sıkıntı çekmeyesiniz.

 

15 Mart Burç Yorumları

Oğlak Burcu 

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Böyle durumlarda hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek belki de en iyisi olabilir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

Kova Burcu

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar.

 

 Burç Yorumları

Balık Burcu

24 Mart 2020 Günlük burç yorum

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor. Bundan etkilenen iş veya özel hayatınızdan kişiler, sizden yardım isteyecek. Yardım edebileceğiniz yerlerde edin, ama kendi hedefleriniz için çalışmaya devam etmeyi de unutmayın.

Kaynak:haberler.com

23 Mart 2020 Günlük burç yorumları

23 Mart 2020 Günlük burç yorumları

Haftanın ilk günü işte 23 Mart 2020 Günlük burç yorumları.

15 Mart 2020 Burç Yorumları

KOÇ BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugünlerde söylenen her şey sizi etkiliyor. Kırılgan haliniz artık iş yerine de yansıdı. Aileniz de partneriniz de yanınızda. Artık biraz rahatlayın. İş yerinde yükselme dönemindesiniz. Gereksiz detaylara takılmamalısınız. Harcamalara dikkat edin, ödemeleriniz artıyor.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

BOĞA BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zekanızla insanları etkilemeye devam ediyorsunuz. Herkes size gıpta ederek bakıyor. Bugün her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman, partnerinizin sizi anlamasına izin vermiyor ve düşüncelerinizi gizlemeyi tercih ediyorsunuz. Maddi olarak işler yoluna girmeye başladı. Dikkatinizi yapmanız gereken önemli işlere yöneltmelisiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

İKİZLER BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki rutin hava dağılıyor. Yeni gelişmeler sizi de ilgilendiriyor. Bugün hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırarak, sosyal ve sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki sorunlar düzeliyor. Kısa bir tatil yapmaya ne dersiniz?

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

YENGEÇ BURCU 

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazen daha iyiye ulaşmak için risk almak gerekir. İşte siz de o günlerden birindesiniz. Bugün risk almanız gerekebilir. Hedeflediğiniz olan konulara yönelmek için sabırsızlık duyabilirsiniz. Adımlarınızı atarken acele karar vermemelisiniz. İşinizle ilgili hareketlilik var. Aceleci davranmayın, gelişmeleri bekleyin. Aşk hayatınızda gizemli davranmayı yeğleyebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmayın çünkü çevrenizdekiler bu tutumunuzdan sıkılmaya başladı.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

ASLAN BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde önemli adımlar atacağınız bir dönemdesiniz. Kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok. İş yerinde her şey yoluna giriyor. Ancak evde işler biraz karışık. Bugün aile içinde iletişim problemleri gündeme gelebilir ve bazı konular yorum yapmanızı gerektirebilir. Sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları canınızın sıkabilir. Sakinliğinizi korumalısınız.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

BAŞAK BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMUAşkın gizemli gücü sizi yine etkisi altına aldı. Yeni başlangıçlar kapıda. Aceleci davranmayın, gelişmeleri bekleyin. Bugün maddi açıdan yapmak istediklerinizi gerçekleştirememenin sizi zorladığını hissedeceksiniz. İşinizle ilgili sizi geliştirecek yeni alanlar keşfedebilir. Bu alanlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

TERAZİ BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde çevrenizdekilerle bazı prüzler yaşayabilirsiniz. İletişim konusunda hassas bir dönemdesiniz. Size ulaşmak bir hayli zorlaşıyor. Sevdiklerinize kapılarınızı kapatmayın. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde. İş yerinde beklediğiniz gelişmeler için biraz sabır. Her şey güzel olacak. Diş problemleriniz olacak, dikkat.

 

15 Mart Burç Yorumları

AKREP BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

İlişkinizdeki problemler aşılıyor. Güven önemli ve siz bunu az kullanıyorsunuz. Ama kaygılanacak bir şey yok. Bugün çevrenizdeki insanlara karşı alıngan bir tavır sergilemek yerine, yaşadığınız bazı olayları kabullenip, daha anlayışlı davranmakta yarar var. Evinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ama biraz tasarruflu olmanızda yarar var.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

 

YAY BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizde her şey yolunda, bugün yine karlı bir gününüzdesiniz. Önünüze gelen fırsatları değerlendirin. Bugün kendinizi oldukça moralli hissedeceksiniz. Konuşmalarınız ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişileri mutlu edeceksiniz. Ailenizle birlikte geçmişe yönelik konuşmalar yapabilir ve hoşça vakit geçirebilirsiniz.

 

15 Mart Burç Yorumları

 

OĞLAK BURCU

23 Mart 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde işyerinizde yaşanan sorunlar sizi de etkilemeye başladı. Konu sizin dışınızda olabildiğince uzak durun. Bugün ilişkinizde açığa çıkmamış bazı konular gerginlik yaratabilir. Sevdiğiniz kişiyle gereksiz ve kırıcı tartışmalara girmek yerine yaratıcılığınıza arttıracak aktivitelerle uğraşın. Spor yapmak hem sağlığınıza hem ruhunuza iyi gelecektir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

KOVA BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi güçlü ve zinde hissediyorsunuz. Çevrenizdekilere karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalısınız. Sevdiğiniz kişiye kendi fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. Ortak bir yol bulmak o kadar zor değil. Harcamalarınıza dikkat edin.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumları

BALIK BURCU

23 Mart 2020  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ne istediğinizi biliyorsunuz ve gelecek için planlarınız vardı. İleriye dönük hedeflerinizi belirlediğiniz günlerdesiniz. İş yerinizde alacağınız kararların bu plana zarar vermemesine dikkat edin. İlişkinizde ise sevdiğiniz kişiyle aranızdaki yoğunluk artabilir. Hobilerinize zaman ayırın, partnerinize de tabii.

Kaynak:Gazete damga
22 Mart 2020 Günlük burç yorumları

22 Mart 2020 Günlük burç yorumları

22 Mart 2020 Günlük burç yorumları

22 Mart 2020 Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde.

22 MART 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

15 Mart 2020 Burç YorumlarıKoç Burcu – (21 Mart – 20 Nisan)

Şimdi başlayacağınız işler, hayatınızı uzunca bir süre olumlu yönde etkileyebilir. Bu yüzden yeni başlangıçlar için en uygun zamandasınız. Çevrenizdeki insanlar üzerinde her zamankinden daha etkili olduğunuzu hissediyorsunuz. Hayallerinizi yakınlarınızla daha kolay paylaşabileceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBoğa Burcu – (21 Nisan – 21 Mayıs)

Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolayca kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir.

 

15 Mart 2020 Burç Yorumlarıİkizler Burcu – (22 Mayıs – 21 Haziran)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur “hayat arkadaşınızla” tanışabileceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıYengeç Burcu – (22 Haziran – 23 Temmuz)

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin, bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıAslan Burcu – (24 Temmuz – 21 Ağustos)

Her şeyin ne kadar kolaylaştığını hayretle izliyorsunuz. Bu umut dolu fırsattan istifa ederek birçok sorununuzu ele alabilir veya tamamen çözebilir, böylece ileride işlerin güçleşeceği stresli günlere hazırlıklı olabilirsiniz. Çevrenizdekilerin desteğine de güvenebilirsiniz, ancak karşılığını hemen anında vermeniz gerekebilir. Yine de, bu sayede onlardan gelecekte de yardım isteyebileceksiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBaşak Burcu – (22 Ağustos – 23 Eylül)

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın, ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin, hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıTerazi Burcu – (24 Eylül – 23 Ekim)

İşyerindeki sürtüşmenin nedeni ve eleştirilerin hedef alması gereken kişi sizsiniz. Öfke nöbetleriniz yüzünden başarısız oluyor ve insanlar sürekli sizi engelliyormuş gibi hissediyorsunuz. Hedeflerinizin aslında neler olduğunu belirleyin ve sevdiklerinize, sizin için ifade ettikleri anlamı daha sık söyleyin. Vücudunuz aşırı güç harcamayı kaldıramayabilir, ancak sürekli mola almak da doğru değil. Bir an önce kendinizi daha rahat hissedeceğiniz orta noktayı bulun.

 

15 Mart Burç YorumlarıAkrep Burcu – (24 Ekim – 23 Kasım)

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıYay Burcu – (24 Kasım – 22 Aralık)

Bugün kendinizi harika hissediyorsunuz. Sağlığınız yerinde, kendinize güveniniz tam. İşyerinde ilerleme kaydettiniz ve yeni fikirlerinizi sonunda uygulayabileceksiniz. Özel hayatınızda işler iyi gitmeye devam ediyor, bu günleri yeni olasılıkları keşfetmek ve ufkunuzu genişletmek için kullanın. Sahip olduğunuz özgüveniniz artıyor ve sonuçta memnuniyet duygunuz devam edecek.

 

15 Mart Burç YorumlarıOğlak Burcu – (23 Aralık – 20 Ocak)

Önünüzdeki engelleri her zamanki alışılmış yollarla çözmeye kalkışırsanız çözemeyeceksiniz. Yaklaşımınızı değiştirin. Yeni bir strateji geliştirin ve başkalarının fikrinizi değiştirmesine veya planlarınızla fazla oynamasına izin vermeyin. Çözüm tamamen ulaşabileceğiniz bir noktada. Biraz özgüvenle bu sorunların üstesinden gelebilir ve ipleri yine elinize alabilirsiniz.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıKova Burcu – (21 Ocak – 19 Şubat)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak.

 

15 Mart 2020 Burç YorumlarıBalık Burcu – (20 Şubat – 20 Mart)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com